Nghề làm giấy bản ở Trường Hà

Cùng với dòng chảy của thời gian, nhiều nghề truyền thống ở các địa phương đứng trước nguy cơ mai một, nhưng ở xóm Nà Mạ, xã Trường Hà (Hà Quảng), nghề làm giấy bản truyền thống vẫn được nhân dân duy trì, góp phần đem lại thu nhập cho người dân ổn định đời sống.        Thanh Loan - Huy Hùng

Các Album đã đăng