Đám cưới người Nùng An

Theo phong tục của người Nùng, lễ cưới là hình thức bao gồm các nghi lễ cổ truyền được tiến hành để hợp thức hóa quan hệ vợ chồng cho đôi trai gái. Hiện nay, nghi lễ hôn nhân của người Nùng đã có nhiều thay đổi theo hướng hiện đại, song vẫn giữ được nét đặc trưng truyền thống, đậm đà bản sắc dân tộc.                                                                                            
                                                                                Quỳnh Trang - Công Hải

Các Album đã đăng