Nghề đan cót tại Quang Trọng

Nghề đan cót ở xã Quang Trọng (Thạch An) có từ lâu đời. Bằng đôi tay khéo léo, người dân nơi đây đan lát tạo ra sản phẩm như: chiếu trải giường, chiếu phơi nông sản, nón, mẹt, nia... Sản phầm cót được đan bằng cây giang, cây vầu với đặc tính nhẹ, bền đẹp, được khách hàng tại các địa phương trong tỉnh ưa chuộng.
                                                                                                                                                    P.V

Các Album đã đăng