Trường Hà xây dựng nông thôn mới

Xã Trường Hà, huyện Hà Quảng có Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó - một quần thể di tích cách mạng nổi tiếng, cội nguồn của cách mạng Việt Nam. Những năm gần đây, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Trường Hà không ngừng thay đổi về mọi mặt, văn hóa, kinh tế, xã hội, đời sống của người dân dần được cải thiện, nhiều gia đình vươn lên làm giàu trên quê hương cách mạng. 
                           
                                                                                                                       Vũ Tiệp – Minh Trang

Các Album đã đăng