Đặc sắc chợ phiên Nguyên Bình

Nguyên Bình là huyện vùng cao phía Tây của Cao Bằng. Ở vùng đất này, nhịp thời gian được tính bằng những phiên chợ, 5 ngày một phiên (ngày 3, ngày 8,...). Chợ ở thị trấn Nguyên Bình là hình ảnh thu nhỏ về đời sống cộng đồng của đồng bào các dân tộc nơi đây, tạo nên nét văn hóa đặc sắc, làm say đắm lòng người.
                                                                                                                      Thanh Loan – Huy Hùng

Các Album đã đăng