Di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo

Khu di tích lịch sử rừng Trần Hưng Đạo, xã Tam Kim (Nguyên Bình) nơi thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân (nay là Quân đội nhân dân Việt Nam) từ lâu đã trở thành điểm tham quan của nhiều du khách. Đây cũng là địa chỉ đỏ để nhiều trường học tổ chức ngoại khóa, giáo dục truyền thống cho học sinh. Ngày 9/12/2013, Khu di tích được Thủ tướng Chính phủ Quyết định xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt.                                                                                     P.V

Các Album đã đăng