Những người làm đẹp đường phố

Thành phố đang tập trung chỉnh trang đô thị chuẩn bị đón chào năm mới 2014. Hằng ngày, những công nhân của Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Thành phố không kể nắng, mưa, giá rét, họ cần mẫn với công việc, góp phần làm cho Thành phố trẻ ngày càng xanh, sạch, đẹp. 
                                                                                                               Vũ Tiệp - Huy Hùng - Công Hải

Các Album đã đăng