Tưng bừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2013), các khu dân cư trên địa bàn toàn tỉnh tưng bừng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao ý nghĩa, thiết thực, thắm tình đoàn kết dân tộc.                     P.V - C.T.V

Các Album đã đăng