Nhọc nhằn con chữ ở Sơn Lập

Trường PTCS Sơn Lập, thuộc xã Sơn Lập (Bảo Lạc) thành lập từ năm 2008. Trường có trên 400 học sinh, trong đó, 98% con em đồng bào dân tộc Mông, Dao. Việc dạy và học của giáo viên và học sinh nhà trường gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục.                                                       Hồng Xiêm

Các Album đã đăng