Chiến sỹ mới luyện giỏi, rèn nghiêm

Sau 2 tháng huấn luyện, được sự động viên, hướng dẫn tận tình của các cán bộ trong đơn vị, các tân binh thuộc Tiểu đoàn 19, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã nỗ lực học tập, huấn luyện thành thục các yếu lĩnh, điều lệnh quân sự và nếp sống kỷ luật, tác phong của người lính.                                                             
                                                                                                                            Huy Hùng – Thanh Loan

Các Album đã đăng