Pác Rằng – điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn

Bản Pác Rằng, xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên nơi có 100% đồng bào dân tộc Nùng An sinh sống. Pác Rằng được chọn làm điểm phát triển du lịch cộng đồng gắn với xóa đói giảm nghèo thông qua Dự án Phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng do Ngân hàng Phát triển châu Á tài trợ. Đến Pác Rằng, du khách hấp dẫn bởi nền văn hóa truyền thống dân tộc thể hiện đậm nét lao động, sản xuất và sinh hoạt thường ngày của người dân nơi đây. 
                                                                                                                                        Hồng Xiêm

Các Album đã đăng