Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Cao Bằng

Sinh thời, Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng nói “Cao Bằng là quê hương thứ hai của tôi. Tình cảm của tôi đối với Cao Bằng cũng như tình cảm của tôi đối với bản thân quê hương tôi”. Sự nghiệp, công lao và những phẩm chất cao đẹp của Đại tướng mãi mãi trường tồn cùng thời gian và sống mãi trong trái tim đồng bào các dân tộc Cao Bằng.                Ảnh: Tư liệu

Các Album đã đăng