Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Chiến dịch Biên giới

Tháng 6/1950, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định mở Chiến dịch Biên giới 1950. Đại tướng Võ Nguyên Giáp được cử làm Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Chiến dịch. Tỉnh Cao Bằng là chiến trường chính đồng thời cũng là hậu phương tại chỗ cung cấp sức người, sức của phục vụ cho chiến dịch thắng lợi. Dưới đây là một số hình ảnh Đại tướng đi Chiến dịch. P.V (tổng hợp)

Các Album đã đăng