Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Một con người huyền thoại

Cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng - Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã đưa ông lên tầm cao của các danh tướng thế giới.
                                                                                            Theo VOV

Các Album đã đăng