Bình yên Nhà giàn DK1

Một năm có 365 ngày những người lính nhà giàn DK1, bảo vệ chủ quyền thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc phải đối mặt với nắng lửa mưa, bão giông và nỗi nhớ đất liền. Nhưng với ý chí kiên cường bám biển giữ nhà giàn nơi đầu sóng, ngọn gió và sẵn sàng hy sinh quên mình vì Tổ quốc, các chiến sĩ nhà giàn luôn vững tay súng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Họ đã biến nơi khó khăn gian khổ nhất trở thành nơi lãng mạn và bình yên nhất.                                                Mai Thắng

Các Album đã đăng