Nô nức Ngày hội tòng quân

Ngày 10/9, trong không khí nô nức của Ngày hội tòng quân, 400 thanh niên của 7/13 huyện, thành phố đã lên đường nhập ngũ. Với sự chuẩn bị chu đáo, buổi lễ giao nhận quân tại các địa phương diễn ra trang trọng, thực sự là ngày hội của tuổi trẻ lên đường nhập ngũ tham gia bảo vệ Tổ quốc.         P.V-CTV

Các Album đã đăng