Rộn ràng ngày khai trường

Cùng với các trường học trên cả nước, trong 2 ngày 4 - 5/9, hơn 117 nghìn học sinh các trường học trên địa bàn toàn tỉnh đã khai giảng năm học mới 2013 - 2014 trong không khí vui tươi, phấn khởi, với quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. P.V

Các Album đã đăng