Di tích lịch sử văn hoá chùa Phố Cũ

Chùa Phố Cũ - Di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh nằm ở tổ 1, phố Cũ, phường Hợp Giang (Thành phố). Chùa Phố Cũ trước đây có tên gọi là Quan đế Miếu, thờ Quan Vân Trường, một võ tướng nổi tiếng thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Hoa. Di tích được xây dựng vào thời Lê, năm Vĩnh Trị thứ 3 (tức năm 1679). Đến thế kỷ XIX, chùa được xây dựng lại theo phong cách nghệ thuật thời Nguyễn và có chức năng thờ Phật. Ngoài giá trị kiến trúc nghệ thuật,  chùa Phố Cũ còn có giá trị lịch sử cách mạng. Tại đây, ngày 22/8/1945, nhân dân các dân tộc thị xã Cao Bằng (nay là thành phố Cao Bằng) tổ chức mít tinh thành lập Ủy ban Hành chính lâm thời của Thị xã và lễ ra mắt Ủy ban Hành chính lâm thời tỉnh Cao Bằng. 
                                                                                                                                          P.V

Các Album đã đăng