Gương sáng Bộ đội Cụ Hồ

Phát huy phẩm chất Bộ đội cụ Hồ, trong cuộc sống thường ngày, những cựu chiến binh và thương, bệnh binh từng tham gia trong các cuộc kháng chiến cứu nước, đã tích cực tham gia phát triển kinh tế, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Họ là những tấm gương bình dị nhưng luôn tỏa sáng trong các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.
                                                                                                                                                 Công Hải

Các Album đã đăng