Bạn đang xem: Trang chủ » Non nước Cao Bằng

Lê Thì Hải - Ðốc trấn có công được thăng thưởng

Thứ năm 28/07/2022 05:00

Từ khi Đinh Văn Tả chỉ huy quan quân đánh đuổi Mạc Kính Vũ chạy trốn sang Trung Quốc, sau hơn 80 năm mới thu hồi được Cao Bằng từ tay nhà Mạc, triều đình nhà Lê càng tỏ ra quan tâm đặc biệt đến miền đất biên viễn này. Một trong những biện pháp tích cực nhất để góp phần ổn định tình hình Cao Bằng là chính sách xếp đặt lại bộ máy hành chính địa phương, vẫn đặt Cao Bằng làm trọng trấn gồm 4 châu (Thạch Lâm, Quảng Uyên, Thượng Lang, Hạ Lang), tuyển chọn những người có tài năng để đảm nhận công việc nặng nề của một phiên trấn còn chồng chất bao khó khăn, trở ngại.

Với yêu cầu đòi hỏi đó của vùng biên viễn, triều đình nhà Lê lần lượt cử các quan thân tín có năng lực, mẫn cán ở triều đình lên trị nhậm tại trấn Cao Bằng nắm giữ các chức Đốc trấn, Đốc đồng, Tham hiệp cùng nhau giữ vùng đất trọng yếu ở biên viễn Đông Bắc của Đại Việt. Sau thời kỳ Hoàng Triều Hoa trị nhậm, Đặng Công Chất được bổ giữ chức Đốc trấn ở Cao Bằng. Nhưng cũng chỉ trong vòng không đầy 3 năm, khi thấy Đặng Công Chất cai trị không hiệu quả, mất lòng dân chúng địa phương, triều đình lập tức cho Lê Thì Hải, ở xã Phú Hào (nay thuộc hai huyện Thọ Xuân và Thường Xuân, Thanh Hóa) thay làm Trấn thủ Cao Bằng. Sách sử chép: "Đặng Công Chất trấn thủ Cao Bằng, bị nha lại và dân chúng tố cáo, phải triệu về triều, triều đình bổ Lê Hải lên thay".

Tại Cao Bằng, thời kỳ khi Lê Thì Hải lên làm Đốc trấn trị nhậm, quyền lực thực tế của nhà Mạc đã chấm dứt, nhưng những cơ sở xã hội mà nhà Mạc tạo dựng trên vùng đất Cao Bằng hơn 80 năm vẫn còn rất vững chắc, chưa thể một lúc mà triệt phá ngay được. Thêm vào đó, dư đảng nhà Mạc vẫn còn quấy rối trên địa bàn, dư đảng ở nhiều địa phương còn xúi giục bọn thổ phỉ nổi dạy cướp phá. Trước tình hình như vậy, Lê Thì Hải đã xem xét kỹ tình hình tại các châu trong trấn và vùng ngoài biên, sau đó có nhiều chủ trương để phủ dụ dân chúng, ổn định tình hình các vùng lộn xộn do dư đảng nhà Mạc và bọn thổ phỉ gây ra. Sử sách còn ghi: "Mùa đông tháng 10 (1682), Đốc phủ Cao Bằng là Lê Thì Hải dụ được đồ đảng của họ Mạc là Nguyễn Công Hồi đem hơn một ngàn bộ thuộc đến trấn đầu hàng. Triều đình trao cho Hồi tước Hiệu quận công và thăng thưởng cho Hải chức Đề đốc".

Đồng thời cùng với việc ổn định xã hội, phát triển sản xuất, cũng trong năm 1682, Lê Thì Hải cho dâng sớ xin triều đình sửa cung điện cũ của nhà Mạc làm thành đền thờ vua Lê, được triều đình nhà Lê y sớ cho làm. Lê Thì Hải đã lấy áo bào và thanh kiếm thờ vọng ở chỗ ngai vàng, hằng năm đầu xuân cho tổ chức lễ hội tri ân vua Lê vào ngày 6 tháng Giêng. Từ đó đến nay đền được tu sửa nhiều lần và được công nhận là di tích lịch sử văn hóa của tỉnh Cao Bằng.

Để tiếp tục trấn giữ Cao Bằng, năm 1683, triều đình nhà Lê bổ nhiệm Đoàn Tuấn Khoa (Hòa) làm Đốc trấn Cao Bằng, Ngô Sách Tuân làm Đốc đồng. Có lẽ sau bao năm binh lửa triền miên, dân chúng Cao Bằng đã nếm trải quá nhiều nỗi thống khổ của chiến tranh, ly loạn, nên lúc này vua Lê - chúa Trịnh muốn dùng những bề tôi Nho học có danh tiếng đem đạo Thánh hiền để giáo hóa dân, dùng ân đức để trị dân. Hai viên văn quan là Đoàn Tuấn Hòa và Ngô Sách Tuân cùng đỗ Tiến sĩ khoa Bính Thìn năm Vĩnh Trị thứ nhất (1676) gần như là những Nho thần đầu tiên giữ chức Đốc trấn và Đốc đồng Cao Bằng.

Hồng Viễn

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh