Bạn đang xem: Trang chủ » Kinh tế

Trùng Khánh tập trung phát triển kinh tế cửa khẩu

Thứ bảy 24/09/2022 05:00

Trùng Khánh là địa phương có tiềm năng phát triển kinh tế biên mậu do có 2 cặp Cửa khẩu Trà Lĩnh (Việt Nam) - Long Bang (Trung Quốc), Pò Peo (Việt Nam) - Nhạc Vu (Trung Quốc). Xác định phát triển kinh tế cửa khẩu là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Trùng Khánh đưa vào thành nghị quyết thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025.

Hạ tầng cơ sở tại Lối mở Nà Đoỏng, Cửa khẩu Trà Lĩnh (Trùng Khánh) được đầu tư.

Là địa phương có hoạt động giao thương với huyện Tịnh Tây, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), kinh tế cửa khẩu được Trùng Khánh rất quan tâm, tuy nhiên  những lợi thế này chưa được đầu tư, khai thác hợp lý. Thương mại biên giới của các cặp Cửa khẩu Trà Lĩnh (Việt Nam) - Long Bang (Trung Quốc), Cửa khẩu Pò Peo (Việt Nam) - Nhạc Vu (Trung Quốc) còn khá khiêm tốn so với thương mại biên giới đất liền toàn tuyến biên giới Việt - Trung. Để hoạt động kinh tế cửa khẩu phát triển ngang tầm tiềm năng, Huyện ủy Trùng Khánh đã ban hành Nghị quyết về phát triển kinh tế cửa khẩu giai đoạn 2021 - 2025, trong đó, huyện tiếp tục quan tâm đầu tư hoàn thiện hạ tầng cơ sở tại các khu vực cửa khẩu.

Hiện tại khu vực hai cửa khẩu Trà Lĩnh và Pò Peo có 21 dự án của 18 nhà đầu tư đã được cấp có thẩm quyền cấp quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trên địa bàn khu kinh tế với tổng số vốn đầu tư trên 8.400 triệu đồng, trong đó có một số dự án đã được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh và đưa vào khai thác sử dụng, một số dự án đang tiến hành các thủ tục liên quan đến đầu tư xây dựng và công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Một số dự án đầu tư của các nhà đầu tư trên địa bàn Cửa khẩu Trà Lĩnh và Pò Peo đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ các hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung,  huyện Trùng Khánh nói riêng, đặc biệt là kim ngạch xuất nhập khẩu tăng lên, góp phần tăng thu ngân sách cho địa phương, tạo việc làm, ổn định đời sống cho nhân dân địa phương.

Đồng thời, Ban Quản lý Cửa khẩu Trà Lĩnh, Tổ công tác Cửa khẩu Pò Peo thường xuyên hướng dẫn các đơn vị doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thực hiện các trình tự thủ tục đầu tư các dự án theo quy định của pháp luật; chủ động phối hợp với các phòng chuyên môn và Ban Quản lý dự án đầu tư thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng các dự án theo quy định…

Song song với các giải pháp thu hút đầu tư, huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến kịp thời đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, những chủ trương, chính sách của tỉnh cũng như kịp thời cập nhật những vấn đề mang tính thời sự, những vấn đề mới và những vấn đề mang tính định hướng trong phát triển kinh tế của tỉnh. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế cửa khẩu hằng năm, phù hợp với từng giai đoạn. Chú trọng việc phát triển nguồn nhân lực quản lý, hoàn thành kết cấu hạ tầng cửa khẩu, thông thoáng trong thu hút đầu tư, tạo điều kiện để phát triển sản xuất kinh doanh, cụ thể hóa các chế độ, chính sách của Trung ương, của tỉnh, huyện để phát huy hiệu quả kinh tế cửa khẩu.

Thường xuyên cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư, mở rộng quan hệ đối ngoại với phía Trung Quốc trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch, vận tải, xuất nhập khẩu để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào cửa khẩu và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh tại cửa khẩu.

Các cơ quan, đơn vị luôn quan tâm, phối hợp với Ban Quản lý Cửa khẩu Trà Lĩnh và các cấp chính quyền địa phương trong công tác quản lý các hoạt động tại cửa khẩu, kịp thời chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình quản lý, tạo sự đồng thuận giữa chính quyền địa phương. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các  lực lượng chức năng trên địa bàn khu vực cửa khẩu thực hiện nghiêm túc các  nhiệm vụ theo quy định: Kiểm tra, kiểm soát hải quan hàng hóa xuất nhập khẩu, kiểm dịch y tế, kiểm dịch động thực vật tại khu vực cửa khẩu được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cửa khẩu luôn đảm bảo, công tác quản lý hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập biên trên địa bàn cửa khẩu được thực hiện đúng quy định.

Với sự quan tâm đầu tư phát triển, sau hơn một  năm thực hiện nghị quyết về phát triển kinh tế cửa khẩu, giai đoạn 2021 - 2025, Trùng Khánh đã có được những kết quả nhất định. Năm 2021, tổng kinh ngạch xuất nhập khẩu đạt 195,55 triệu USD, tăng 135,2% so với năm 2020; tổng số phí thu được tại Cửa khẩu Trà Lĩnh và Cửa khẩu Pò Peo trên 7,5 tỷ  đồng; thu thuế xuất nhập khẩu 130,51 tỷ đồng, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2020.

6 tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu đạt 37,2 triệu USD, bằng 31% so với cùng kỳ năm 2021; công tác giám sát và quản lý công tác thu phí qua cửa khẩu được quan tâm, chỉ đạo thực hiện đảm bảo đúng quy định, thu phí được trên 792 triệu đồng, bằng 30% so với cùng kỳ năm 2021.

Chủ tịch UBND huyện Nông Văn Bộ cho biết: Việc phát triển kinh tế cửa khẩu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được huyện quan tâm thực hiện trong giai đoạn 2020 - 2025. Tuy nhiên hiện nay, hạ tầng cơ sở cửa khẩu chưa được đầu tư hoàn thiện, đồng bộ, đặc biệt là hệ thống giao thông còn yếu và thiếu do điều kiện khó khăn về địa lý trong khi nguồn vốn đầu tư phát triển chủ yếu vẫn dựa vào nguồn ngân sách còn hết sức hạn hẹp. Công tác giải phóng mặt bằng một số dự án chậm được triển khai nên đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hoàn thành dự án. Tình hình hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua 2 Cửa khẩu Trà Lĩnh và Cửa khẩu Pò Peo giảm nhiều, số lượng ít, do đó ảnh hưởng đến việc thu, nộp ngân sách. Hoạt động cung ứng dịch vụ, hạ tầng hỗ trợ hoạt động thương mại có bước phát triển song chưa đáp ứng yêu cầu, như dịch vụ vận tải chi phí cao, chất lượng hoạt động dịch vụ logicstic tại khu vực cửa khẩu còn thấp... Sự liên kết giữa các doanh nghiệp còn hạn chế, việc triển khai nhiệm vụ tại cửa khẩu đôi lúc chưa có sự phối hợp cao giữa các cơ quan, các lực lượng chức năng.

Trong thời gian tới, cùng với việc tiếp tục huy động nguồn lực hoàn thiện đồng bộ kết cấu hạ tầng, huyện tạo môi trường sản xuất, kinh doanh lành mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính. Bên cạnh việc thu hút đầu tư phát triển, tiếp tục nâng cao năng lực quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; chủ động giải quyết các vướng mắc, khó khăn, kịp thời đưa ra các giải pháp, hướng dẫn và khuyến cáo nhằm tránh rủi ro, giảm thiệt hại cho doanh nghiệp. Phối hợp với các cấp có thẩm quyền tổ chức các cuộc hội đàm với phía Trung Quốc nhằm duy trì quan hệ hợp tác biên giới với trấn Long Bang, mở rộng quan hệ hợp tác với các địa phương khác của Trung Quốc. Chú trọng nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của người dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, bảo đảm quốc phòng - an ninh trong khu vực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Minh Hòa

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh