Bạn đang xem: Trang chủ » Kinh tế

Trên 810 tỷ đồng hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo

Thứ bảy 14/05/2022 05:00

Từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh huy động các nguồn lực đầu tư từ các chương trình, dự án trên 810 tỷ đồng hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng các mô hình giảm nghèo tại các huyện nghèo trên địa bàn tỉnh.

Mô hình giảm nghèo từ chăn nuôi tại xã Nội Thôn (Hà Quảng) đạt hiệu quả, giúp người dân địa phương cải thiện đời sống.

Cụ thể, Chương trình 30a (Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn) tổng kinh phí trên 444 tỷ 699 triệu đồng, giải ngân 421.507,8 triệu đồng, bằng 94,78% kế hoạch (KH). Đã hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế với tổng số vốn 429.393,03 triệu đồng, thực hiện đạt 409.263,63 triệu đồng, bằng 95,3% KH; nhân rộng mô hình giảm nghèo với tổng số vốn 15.305,97 triệu đồng, thực hiện đạt 12.244,17 triệu đồng, bằng 80% KH.

Chương trình 135 (Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn) tổng nguồn vốn 358 tỷ 852 triệu đồng, giải ngân đạt 349.577,6 triệu đồng, bằng 97,41% KH. Trong đó, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế với tổng số vốn 330 tỷ 177 triệu đồng, thực hiện đạt 321.987,6 triệu đồng, bằng 97,52% KH; nhân rộng mô hình giảm nghèo với tổng số vốn 28 tỷ 675 triệu đồng, thực hiện đạt 27 tỷ 590 triệu đồng, bằng 96,22% KH.

Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a, Chương trình 135 với tổng số vốn 6 tỷ 502 triệu đồng, giải ngân đạt 100% KH. Trong đó, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế với tổng số vốn 1 tỷ 566 triệu đồng, thực hiện đạt 100% KH; nhân rộng mô hình giảm nghèo với tổng số vốn 4 tỷ 936 triệu đồng, thực hiện đạt 100% KH.

Các nguồn lực đầu tư từ các chương trình, dự án góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh bình quân  4,12%/năm giai đoạn 2016 - 2020, đạt 137,3% chỉ tiêu, KH đề ra; bình quân giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt 4%/năm.

T. H

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh