Bạn đang xem: Trang chủ » Kinh tế

Tổng nguồn vốn huy động tại địa phương đạt 22.175 tỷ đồng

Thứ sáu 01/07/2022 04:00

6 tháng đầu năm, tổng nguồn vốn huy động tại địa phương đạt 22.175 tỷ đồng, tăng 269 tỷ đồng so với đầu năm, tăng 1,23%, gồm: 4.247 tỷ đồng tiền gửi thanh toán, giảm 9,56%; 17.924 tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm, tăng 4,19%; 4 tỷ đồng phát hành giấy tờ có giá, giảm 42,86%.

Nguồn vốn quản lý đạt 3.300 tỷ đồng, tăng 0,16% so với đầu năm. Các tổ chức tín dụng triển khai nhiều chương trình huy động vốn với lãi suất hấp dẫn, chương trình tham gia dự thưởng, hình thức tiện lợi như gửi tiền online thu hút nguồn tiền nhàn rỗi trong dân cư. Cơ cấu nguồn vốn ổn định, tiền gửi tiết kiệm chiếm tỷ trọng cao, nguồn vốn tại các ngân hàng sẵn sàng đáp ứng nhu cầu vay vốn hợp pháp, phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh tại địa phương.

Doanh số cho vay đạt 9.914 tỷ đồng, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm 2021; doanh số thu nợ đạt 9.683 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng dư nợ cho vay nền kinh đạt 13.090 tỷ đồng, tăng 1,8% so với đầu năm, gồm: 5.285 tỷ đồng dư nợ ngắn hạn, tăng 4,5%; 7.805 tỷ đồng dư nợ trung, dài hạn, tăng 0,1%. Nợ xấu 143 tỷ đồng, chiếm 1,09%/tổng dư nợ, tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ tăng 0,27%.

Dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh (bao gồm Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh) đạt 7.415 tỷ đồng, tăng 0,4% so với đầu năm, trong đó, dư nợ tín dụng nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP tại các ngân hàng thương mại ước đạt 4.460 tỷ đồng, giảm 2,43%.

Có 324 doanh nghiệp, 27 hợp tác xã dư nợ 3.155 tỷ đồng tại các ngân hàng thương mại, giảm 1% so với đầu năm. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 3.115 tỷ đồng, tăng 6,3% so với đầu năm; dư nợ tập trung ở một số chương trình cho vay hộ nghèo; cho vay hộ cận nghèo; cho vay sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường.

N.M

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh