Bạn đang xem: Trang chủ » Kinh tế

Minh bạch đầu tư công - mở rộng quyền dân làm chủ, chống thất thoát, lãng phí

Thứ tư 21/09/2022 13:00

Từ năm 2011 - 2022, hàng nghìn công trình đầu tư công (ĐTC) từ các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) được các cấp ủy tăng cường chỉ đạo giám sát cộng đồng theo Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 25/3/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đảm bảo quyền dân làm chủ, công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng công trình, chống thất thoát, tham ô, lãng phí.

Đường nội đồng tổ 10, phường Đề Thám (Thành phố) được xây dựng từ nguồn vốn Chương trình xây dựng nông thôn mới.

CÁC CẤP ỦY ĐẢNG “MỞ LỐI” GIÁM SÁT CÔNG KHAI 

Từ năm 2011 đến nay, Cao Bằng được thụ hưởng các nguồn vốn đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng từ Chương trình 30a, Chương trình 135, xây dựng nông thôn mới (NTM). Trong đó, giai đoạn 2011 - 2015, bình quân hằng năm có trên 1.000 dự án, tổng số vốn 1.800 - 2.400 tỷ đồng; giai đoạn 2015 - 2021 thực hiện Luật Đầu tư công năm 2014, hằng năm có trên 1.500 dự án, vốn đầu tư 2.500 - 2.800 tỷ đồng. Để các nguồn vốn ĐTC đảm bảo minh bạch và phát huy hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 11-CT/TU về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong thực hiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồng gắn với Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn cho các huyện ủy, Thành ủy, đội ngũ cán bộ, đảng viên (CBĐV) và các tầng lớp nhân dân phát huy vai trò giám sát của cộng đồng, nhân dân trong triển khai minh bạch dự án ĐTC; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh ban hành 59 văn bản hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc Ủy ban MTTQ các huyện, Thành phố thực hiện nhiệm vụ GSĐTCĐ và tổ chức 22 hội nghị, 48 lớp tập huấn GSĐTCĐ cho trên 4.500 lượt người. Ban Dân tộc tỉnh tổ chức 16 lớp tập huấn giám sát/1.387 lượt cán bộ cơ sở.

Đồng thời, Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường phát huy vai trò giám sát của nhân dân, thành lập 1.108 Ban GSĐTCĐ cơ sở; xây dựng kế hoạch giám sát hằng năm và hướng dẫn, chỉ đạo cơ sở thực hiện nhiệm vụ GSĐTCĐ theo quy định của Luật ĐTC. MTTQ các xã chủ động nắm tình hình đầu tư công trên địa bàn, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội thành lập Ban GSĐTCĐ các cấp để giám sát đối với công trình, dự án được triển khai, đảm bảo đúng nội dung, trình tự theo quy định.
Hằng năm, các cấp ủy Đảng chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU trên địa bàn, nội dung kiểm tra lồng ghép với kiếm tra, giám sát toàn diện hằng năm của cấp ủy Đảng, thông qua tham dự và chỉ đạo các hội nghị sơ kết, tổng kết của Ủy ban MTTQ các cấp. Các cơ quan, đơn vị trực tiếp triển khai Luật ĐTC lồng ghép kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 11 CT/TU gắn với kiểm tra thực hiện ĐTC, kiểm tra đối với các công trình, dự án trên địa bàn.

Đảng đoàn MTTQ tỉnh chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh thường xuyên kiểm tra kết quả thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU trong hệ thống MTTQ các cấp, lồng ghép với kiểm tra công tác MTTQ hằng năm; đồng thời kiểm tra chuyên đề về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân (TTND), Ban GSĐTCĐ. Giai đoạn 2011 - 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã lồng ghép với kiểm tra nghiệp vụ 24 cuộc; kiểm tra chuyên đề về tổ chức và hoạt động của Ban GSĐTCĐ 13 cuộc tại các huyện, Thành phố và cơ sở.

Chia sẻ về thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU, Phó Bí thư Huyện ủy Bảo Lạc Hứa Thị Thu cho biết: Những năm qua, các tầng lớp nhân dân rất quan tâm đến các chương trình, dự án, công trình ĐTC, hỗ trợ sản xuất cho nhân dân. Tuy nhiên người dân chưa nắm được thông tin cụ thể, những vấn đề liên quan đến lợi ích của nhân dân như đền bù, giải phóng mặt bằng vẫn còn những khó khăn nhất định. Để đảm bảo sự minh bạch về ĐTC, Huyện ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Chỉ thị số 11-CT/TU đến các cấp ủy Đảng, tuyên truyền trong CBĐV và nhân dân về các nội dung Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về ban hành Quy chế giám sát của cộng đồng; tập huấn GSĐTCĐ và xây dựng Ban GSĐTCĐ cơ sở, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia giám sát thông qua Ban GSĐTCĐ...

MINH BẠCH TRONG DÂN, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẦU TƯ CÔNG

Chỉ thị số 11-CT/TU được cấp ủy các huyện, Thành phố quan tâm triển khai sâu rộng, Ban GSĐTCĐ và nhân dân tích cực tham gia giám sát ĐTC, đảm bảo quyền dân chủ người dân, nâng cao chất lượng dự án, công trình. Hằng năm, căn cứ vào tình hình thực tế triển khai ĐTC, Ban TTND, Ban GSĐTCĐ cơ sở xây dựng kế hoạch giám sát cụ thể, chi tiết trên nhiều lĩnh vực, giám sát 4.360 công trình, dự án ĐTC, trong đó gồm 3.400 công trình, dự án thuộc ĐTC cấp huyện, xã; 813 công trình, dự án thuộc các sở, ngành làm chủ đầu tư; 72 công trình, dự án thuộc tỉnh làm chủ đầu tư.

Để nâng cao chất lượng giám sát đúng, trúng vấn đề, từng bước khắc phục tình trạng yếu, thiếu về chuyên môn của các ban giám sát, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Bảo Lạc Mông Minh Giang chia sẻ:  MTTQ huyện định hướng cho cơ sở lựa chọn thành viên tham gia Ban GSĐTCĐ phải có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm về xây dựng cơ bản, tham gia các lớp tập huấn giám sát, có uy tín được nhân dân lựa chọn và bầu theo phương châm “chọn mặt gửi vàng”. Từ sự lựa chọn kỹ càng, cơ bản các xã, thị trấn có Ban GSĐTCĐ hoạt động hiệu quả, tổ chức 114 cuộc GSĐTCĐ theo quy định; giám sát gắn với kế hoạch giám sát hằng năm theo Quyết định  số 217-QĐ/TW về giám sát các công trình xây dựng, chính sách hỗ trợ đầu tư cho nhân dân, an sinh xã hội, hộ nghèo, y tế, giáo dục… được 84 cuộc. Lập và gửi báo cáo GSĐTCĐ cho các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu nhà thầu khắc phục những sai phạm, những công trình ảnh hưởng đến quyền lợi của nhân dân. Đảm bảo công khai, minh bạch trong thu, chi, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cộng đồng, nhân dân, hạn chế sai sót, tiêu cực trong triển khai các dự án ĐTC.

Tại mỗi địa phương, hằng năm, căn cứ vào tình hình ĐTC, Ban TTND, Ban GSĐTCĐ và các thành viên xây dựng kế hoạch giám sát cụ thể, chi tiết trên các lĩnh vực, kịp thời phát hiện, kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung các nội dung về quy hoạch xây dựng chi tiết, bồi thường GPMB, một số công trình sử dụng vật liệu không đảm bảo, kiến nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công kịp thời khắc phục.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Đề Thám (Thành phố) Nông Thúy Chinh cho biết: Năm 2021, phường bố trí trên 700 triệu đồng (vốn xây dựng NTM) cho tổ dân phố 1, 8, 9, 11 xây dựng 4 tuyến đường nông thôn dài 1,7 km. Ủy Ban MTTQ phường thông báo trước, chỉ đạo đến từng tổ dân cư để xây dựng Ban GSĐTCĐ theo từng công trình với đại diện thành viên Ban TTND của phường, Ban công tác MTTQ và các thành viên được dân bầu là tổ trưởng các tổ dân cư để giám sát các công trình đầu tư. Công khai minh bạch ĐTC nên nhân dân đồng tình hưởng ứng đã đóng góp thêm tiền, vật liệu, hàng trăm ngày công trị giá trên 400 triệu đồng, nâng tổng giá trị đầu tư lên hơn 1 tỷ đồng. Mỗi công trình, Ban GSĐTCĐ đều ghi nhật ký giám sát từng ngày, công khai, dân chủ thi công đảm chất lượng công trình nên người dân tăng thêm niềm tin với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Chúng tôi đến tổ 10, phường Đề Thám (Thành phố), bà Nguyễn Thị Tuyết, người có uy tín, thành viên Ban GSĐTCĐ dẫn chúng tôi đi thăm đường liên thôn, đường nội đồng đổ bê tông rộng 3 - 3,5 m, nhà văn hóa xóm xây dựng khang trang, to đẹp. Bà Tuyết cho biết: Khi được phường thông báo có nguồn vốn làm 2,5 km đường liên thôn, 500 m đường nội đồng, xây nhà văn hóa, tổ dân phố thành lập Ban GSĐTCĐ công khai vốn và mời bà con tham gia góp ý thiết kế, quy mô, giám sát xây dựng công trình nên 64/64 hộ hưởng ứng “xây một lần bền vững cả đời” nên đóng góp thêm tiền, vật liệu cát, sỏi xi măng, trăm công lao  động; 40/64 hộ hiến hơn 350 m2 đất, nâng tổng đầu tư tuyến đường lên hơn 2 tỷ đồng, nhà văn hóa trên 350 triệu đồng… Quá trình thi công, Ban GSĐTCĐ giám sát từng ngày công khai, minh bạch về tài chính nên chất lượng công trình đảm bảo, bà con dân cư rất phấn khởi.

Chỉ thị số 11- CT/TU được các cấp ủy quan tâm triển khai sâu rộng, do đó tại mỗi địa phương, việc thành lập, duy trì các Ban TTND, Ban GSĐTCĐ đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân, có nhiều cách làm hay đã ngăn ngừa hiệu quả thất thoát, tham ô hạn chế tối đa công trình, dự án ĐTC kém chất lượng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.               

Trường Hà

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh