Tập huấn quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ cho hơn 300 học viên

Thứ tư 26/10/2022 10:19

Từ ngày 26 - 28/10, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức tập huấn, bồi dưỡng quản lý nhà nước về KH&CN năm 2022 cho hơn 300 học viên là cán bộ, công chức đầu mối phụ trách lĩnh vực KH&CN các sở, ban, ngành, UBND các huyện, Thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan; các doanh nghiệp, hợp tác xã, Ban Chỉ đạo ISO các sở, ngành.

Các học viên tại lớp tập huấn.

Các học viên được truyền đạt các nội dung: Kiến thức chung về nhiệm vụ KH&CN; hướng dẫn xây dựng đề xuất nhiệm vụ KH&CN; kiến thức, kỹ năng cơ bản về cách thức xây dựng thuyết minh; lập dự toán kinh phí nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh; hướng dẫn viết báo cáo tổng kết nhiệm vụ KH&CN; công tác quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN; tuyên truyền, phổ biến các văn bản về công tác sáng kiến; hướng dẫn xét công nhận sáng kiến và đánh giá, công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trên địa bản tỉnh; đánh giá phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến cấp tỉnh, hướng dẫn về trình tự, thủ tục, cách thức tổ chức đánh giá sáng kiến tại cơ sở.

Giới thiệu các yêu cầu về việc duy trì, áp dụng và cải tiến thường xuyên hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; hướng dẫn kỹ năng xây dựng mục tiêu chất lượng; kế hoạch chất lượng; cách thức tổ chức đánh giá nội bộ; cách thức họp xem xét của lãnh đạo và khắc phục các điểm không phù hợp. Một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước về đo lường; hướng dẫn thực tế công tác kiểm tra nhà nước về đo lường (kiểm tra phép đo, phương tiện đo). Nghị quyết số 93/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh; Hướng dẫn số 1909/HD-UBND ngày 26/7/2022 của UBND tỉnh. Tổng quan chung về truy xuất nguồn gốc và hệ thống thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của tỉnh; Bàn giao tài khoản cho các cơ quan quản lý và các doanh nghiệp tham gia hệ thống truy xuất nguồn gốc...

Hoàng Phúc

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh