Tăng cường công tác đảm bảo an toàn bức xạ, hạt nhân trên địa bàn tỉnh

Thứ tư 27/04/2022 05:20

Hiện nay, việc ứng dụng năng lượng nguyên tử (NLNT) trong hoạt động của các ngành nghề kinh tế - xã hội ngày càng nhiều và tăng nhanh, đặc biệt khi nhu cầu về tự động hóa, tối ưu hóa trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, khám, chữa bệnh ngày càng tăng. Từ đó, công tác quản lý về an toàn bức xạ, hạt nhân (ATBXHN), hoạt động cấp phép về ATBXHN trên địa bàn tỉnh được quan tâm đẩy mạnh, trong đó, hoạt động cấp phép tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng NLNT, cơ quan quản lý nhà nước vừa tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, vừa bảo đảm an toàn, an ninh cho con người, môi trường và cộng đồng xã hội.

Đoàn kiểm tra Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra các thiết bị X-quang trên địa bàn tỉnh.

Theo thống kê của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN), toàn tỉnh hiện có 28 cơ sở bức xạ, trong đó 24 cơ sở y tế sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán (với tổng số 31 thiết bị X-quang các loại). Việc cấp giấy phép hoạt động đối với các cơ sở bức xạ thuộc thẩm quyền của địa phương, đã cấp giấy phép 21 cơ sở, chưa được cấp giấy phép 3 cơ sở (2 cơ sở thuộc lực lượng quân đội, 1 cơ sở thuộc ngành công an); số cơ sở hoạt động theo giấy phép của Cục ATBXHN 2 cơ sở phân tích huỳnh quang tia X đo tuổi vàng (Công ty TNHH tập đoàn Vàng bạc đá quý Kim Tín Cao Bằng và Cơ sở vàng bạc Nhinh Trinh); 2 cơ sở sử dụng thiết bị phát tia X: sử dụng 4 máy soi kiểm tra hành lý hải quan tại Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng, Cửa khẩu Trà Lĩnh.    

Sở KH&CN đã xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành, công bố 8 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền được phân cấp theo quyết định công bố thủ tục hành chính của Bộ KH&CN trong lĩnh vực NLNT. Các thủ tục hiện được công bố thực hiện theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đảm bảo công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ trong thực hiện các thủ tục hành chính.    

Bên cạnh hoạt động cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ theo phân cấp, hằng năm, Sở KH&CN chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan như: Công an tỉnh, Sở Y tế tăng cường kiểm tra thực tế, tăng cường công tác hậu kiểm sau khi cấp phép cũng như thanh tra, kiểm tra, báo cáo định kỳ công tác quản lý chuyên ngành về ATBXHN đối với các cơ sở tiến hành công việc bức xạ trên địa bàn tỉnh.

Năm 2021 tiến hành thanh tra 8 cơ sở thuộc lĩnh vực y tế, trong đó xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 cơ sở với số tiền 55 triệu đồng; tiến hành kiểm tra nhà nước đối với 7 cơ sở X-quang thuộc lĩnh vực y tế. Ngoài mục đích thực thi pháp luật, hoạt động thanh tra, kiểm tra được triển khai định kỳ giúp cơ quan quản lý thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động thực tế tại cơ sở, chỉ rõ những tồn tại, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở và nâng cao vị trí, vai trò, hiệu quả của hoạt động thanh tra, kiểm tra.

Định kỳ 3 năm, Sở KH&CN tổ chức các lớp tập huấn về an toàn bức xạ để cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ATBXHN cho các tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ trên địa bàn tỉnh. Các lớp tập huấn đem lại hiệu quả tích cực không chỉ trong hoạt động của cơ sở mà còn trong công tác quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước. Công tác tuyên truyền pháp luật về ATBXHN được triển khai thường xuyên, liên tục thông qua các đoàn thanh tra, kiểm tra, thông tin, tuyền truyền trên Bản tin KH&CN và Trang thông tin điện tử Sở KH&CN, qua đó góp phần không nhỏ trong công tác đảm bảo ATBXHN.    

Bên cạnh những kết quả đạt được còn tồn tại một số hạn chế, như: Trang thiết bị chuyên ngành chưa được đầu tư, trang bị đầy đủ đảm bảo phục vụ tốt công tác quản lý; nhân lực triển khai công tác quản lý ATBXHN (công chức quản lý) chỉ có 1 người và chưa thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về an toàn, an ninh nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ và hạt nhân; hoạt động hỗ trợ ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội…   

Thời gian tới, Sở KH&CN tập trung tham mưu tăng cường hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Cao Bằng; tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến quy định về đảm bảo an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ đến cán bộ quản lý, cán bộ phụ trách an toàn, nhân viên tiến hành công việc bức xạ và toàn thể người dân; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực ATBXHN. Tham mưu Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân cấp tỉnh tiếp tục triển khai các nội dung của kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân cấp tỉnh, trong đó tập trung rà soát, xây dựng các kịch bản ứng phó sự cố bức xạ có thể xảy ra.

Hằng năm, tổ chức tập huấn cập nhật kiến thức và diễn tập ứng phó sự cố; đầu tư mua sắm trang thiết bị chuyên ngành cho các cơ quan tham gia ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân. Tổ chức quản lý các hoạt động quan trắc phóng xạ môi trường trên địa bàn, thực hiện các chương trình, dự án và các biện pháp thúc đẩy ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong các ngành kinh tế, kỹ thuật, tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát an toàn bức xạ và hạt nhân; triển khai đầu tư xây dựng Trạm quan trắc cảnh báo phóng xạ môi trường, góp phần tích cực vào công tác dự báo, ứng phó với những sự cố bức xạ hạt nhân có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh…  

Hoàng Kiều

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh