Phát triển mạng lưới thông tin cơ sở hiện đại, đồng bộ và thống nhất từ cấp tỉnh, cấp huyện đến xã

Thứ bảy 30/04/2022 04:00

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh với mục tiêu tổng quát phát triển mạng lưới thông tin cơ sở hiện đại, đồng bộ và thống nhất từ cấp tỉnh, cấp huyện đến xã, phường, thị trấn trong một hệ sinh thái thông tin đa ngành, đa lĩnh vực, tương tác và phản ánh nhanh nhạy trước những tác động của đời sống kinh tế - xã hội, thiên tai, dịch bệnh, thảm họa môi trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Mục tiêu cụ thể về phát triển mạng lưới thông tin cơ sở hiện đại đến năm 2025, 100% xã, phường, thị trấn có hệ thống truyền thanh hoạt động đến thôn, bản, tổ dân phố, khu dân cư; 50% xã, phường, thị trấn có bảng tin điện tử công cộng để phổ biến thông tin thiết yếu đến người dân.

Cấp huyện đến năm 2025, 100% huyện, thành phố có cơ sở truyền thông cấp huyện; 70% huyện, thành phố có bảng tin điện tử công cộng cỡ lớn (màn hình LED, màn hình LCD) được kết nối với hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh. Cấp tỉnh đến năm 2023 hoàn thành hệ thống thông tin nguồn để quản lý tập trung và cung cấp thông tin thiết yếu cho hệ thống thông tin cơ sở của tỉnh; kết nối với hệ thống thông tin nguồn Trung ương. Đến năm 2025, 100% sở, ngành cấp tỉnh và cấp huyện cung cấp thông tin thiết yếu thuộc lĩnh vực quản lý trên hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh.

Về thúc đẩy chuyển đổi số hoạt động thông tin cơ sở, mục tiêu đến năm 2025, 100% thông tin thiết yếu phổ biến đến người dân được cung cấp trên hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở; 100% văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan quản lý cấp trên và báo cáo, thống kê từ cơ sở về hoạt động thông tin cơ sở được thực hiện trên hệ thống thông tin nguồn Trung ương và hệ thống thông tin nguồn tỉnh; 70% đài truyền thanh cấp xã có dây/không đây FM chuyển đổi sang truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.

Về nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm thông tin cơ sở, phấn đấu đến năm 2025, 100% cán bộ làm công tác thông tin cơ sở cấp huyện, cấp xã được đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến về chuyên môn, nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ để khai thác, biên soạn tài liệu, lưu trữ thông tin, quản lý và vận hành thiết bị kỹ thuật hiện đại phù hợp với vị trí việc làm.

Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh đề ra các nhiệm vụ và giải pháp gồm phát triển hạ tầng kỹ thuật mạng lưới thông tin cơ sở hiện đại (Thiết lập hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông; nâng cao chất lượng các trang thông tin điện tử của UBND cấp xã; thiết lập bảng tin điện tử công cộng; hiện đại hóa thiết bị kỹ thuật, số hóa sản xuất nội dung truyền thông đa phương tiện của cơ sở truyền thông cấp huyện; thiết lập hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh); sử dụng ứng dụng trên thiết bị di động và mạng xã hội để tăng cường tương tác với người dân; phát triển nhân lực làm công tác thông tin cơ sở; giải pháp về cơ chế, chính sách; nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền…
P.V

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh