Những dấu ấn trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

Chủ nhật 02/01/2022 05:00

Cùng với sự phát triển chung của các ngành, lĩnh vực, năm 2021, hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến tích cực, tạo được nhiều dấu ấn. Các nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật hướng đến những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, mang lại hiệu quả.

Lễ đón nhận Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể thạch đen (Thạch An).

Năm 2021, ngành KH&CN tập trung xây dựng và cụ thể hóa các nội dung, chương trình hành động bằng việc tập trung nghiên cứu ứng dụng KH&CN trong phát triển nông nghiệp; nâng cao chất lượng sản phẩm nông sản hàng hóa chủ lực của tỉnh theo chuỗi giá trị, hình thành vùng sản xuất tập trung gắn với xây dựng, phát triển và bảo vệ thương hiệu, đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài tỉnh.

Hoạt động nghiên cứu, triển khai, ứng dụng KH&CN vào sản xuất và đời sống tiếp tục được đẩy mạnh toàn diện trên các lĩnh vực. Việc vận hành theo cơ chế đặt hàng đối với các nhiệm vụ khoa học là giải pháp quan trọng gắn khoa học với thực tiễn, góp phần giải quyết tình trạng nhiều đề tài nghiên cứu được nghiệm thu nhưng thiếu tính ứng dụng. Trên địa bàn tỉnh hiện duy trì quản lý, theo dõi và đôn đốc thực hiện 34 nhiệm vụ KH&CN (30 nhiệm vụ chuyển tiếp, 3 nhiệm vụ cấp tỉnh, 1 nhiệm vụ cấp cơ sở), trong đó có 5 dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi, 1 nhiệm vụ KH&CN cấp thiết địa phương sử dụng ngân sách Trung ương, 27 dự án, đề tài cấp tỉnh, 1 dự án cấp cơ sở.

Các nhiệm vụ KH&CN tập trung nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các quy trình công nghệ sản xuất giống, trồng và chăm sóc cây trồng, vật nuôi thế mạnh của địa phương; quan tâm xây dựng, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm đặc sản của tỉnh như: nếp Hương Bảo Lạc, lê Đông Khê, thạch đen Thạch An, vịt cỏ Trùng Khánh…

Nhiều mô hình ứng dụng công nghệ cao, kỹ thuật tiên tiến được đưa vào ứng dụng có hiệu quả, tạo ra hướng đi, triển vọng mới cho sản xuất và được nhân rộng, hình thành các vùng sản xuất theo hướng hàng hóa. Đặc biệt, một số sản phẩm: hà thủ ô, nếp Hương, mận máu Bảo Lạc, nếp Ong Trùng Khánh, chè Thị Ngân (Thạch An) đã xây dựng được thương hiệu, ngày càng lan tỏa và có chỗ đứng trên thị trường. Quy trình phục tráng các loại giống đặc sản được ứng dụng để bảo tồn và phát triển nguồn gen cây trồng quý của tỉnh bằng phương pháp ghép, tuyển chọn, nhân giống... được thực hiện hiệu quả.

Công tác xây dựng và phát triển thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm chủ lực được tỉnh đặc biệt quan tâm, triển khai phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Sở KH&CN phối hợp với đơn vị tư vấn, sở, ngành, UBND các huyện, Thành phố tổ chức nhiều đợt khảo sát, đánh giá tiềm năng xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm, lựa chọn sản phẩm có tiềm năng đưa vào danh mục sản phẩm cần xây dựng và phát triển thương hiệu theo từng giai đoạn.

Các hoạt động trên từng lĩnh vực như: sở hữu trí tuệ, quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng, nghiên cứu ứng dụng, kiểm định, dịch vụ và thông tin KH&CN... tiếp tục có những bước tiến mới. Năm 2021, tỉnh có thêm sản phẩm vịt cỏ Trùng Khánh được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy công nhận đăng ký nhãn hiệu cho nhãn hiệu tập thể. Hiện nay, tỉnh hỗ trợ tạo lập, quản lý và phát triển 8 nhãn hiệu tập thể gồm: gạo nếp Hương Bảo Lạc, miến dong Nguyên Bình, miến dong hương rừng Phja Oắc Sơn Đông, quýt Trà Lĩnh, vịt cỏ Trùng Khánh, rượu Tà Lùng (Quảng Hòa), 2 nhãn hiệu chứng nhận lê Đông Khê, thạch đen (Thạch An) và trên 100 nhãn hiệu thông thường cho các sản phẩm nông nghiệp trong tỉnh. Các sản phẩm đều được cấp văn bằng bảo hộ, mở rộng diện tích, sản lượng tăng đáng kể, đáp ứng yêu cầu của thị trường tiêu thụ, phát huy được giá trị của sản phẩm.

Tháng 11/2021, Trạm khai thác thông tin và sử dụng dịch vụ sở hữu công nghiệp (Trạm IP Platform) đi vào hoạt động, góp phần thúc đẩy phát triển các dịch vụ về hỗ trợ công tác xác lập, bảo hộ, thực thi quyền đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp và dịch vụ thông tin sở hữu công nghiệp để phục vụ công tác quản lý nhà nước và hoạt động phát triển tài sản trí tuệ. Đồng thời, thể hiện cam kết mạnh mẽ của tỉnh trong việc đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Quy trình phục tráng các giống đặc sản được ứng dụng để bảo tồn và phát triển nguồn gen cây trồng quý của tỉnh.

Bên cạnh đó, các giải pháp công nghệ thông tin, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 được tăng cường mở rộng, giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và từng bước hiện đại hóa các cơ quan hành chính nhà nước theo hướng công khai, minh bạch và hoạt động hiệu quả theo mục tiêu chương trình cải cách hành chính tỉnh.

Giám đốc Sở KH&CN Bế Đăng Khoa cho biết: Thời gian tới, Sở tập trung quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 3/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND, ngày 2/11/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực KH&CN trên địa bàn tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030 đến các tổ chức, doanh nghiệp và người dân địa phương; hướng hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KH&CN bám sát nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Đẩy mạnh hợp tác về KH&CN trong và ngoài nước nhằm thu hút đầu tư, đi trước đón đầu, mở rộng liên kết vùng, tận dụng tốt nhất tiềm năng, lợi thế của địa phương để từng bước đưa khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trong tình hình mới.             

Hà Thu

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh