Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015 tại Sở Tư pháp

Thứ tư 11/08/2021 05:00

Chiều 10/8, đoàn kiểm tra Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính tại Sở Tư pháp.

Các đại biểu dự buổi kiểm tra.

Sở Tư pháp đã xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL TCVN ISO 9001:2015 gồm 124 quy trình, trong đó, hệ thống tài liệu chung 3 quy trình; Văn phòng Sở 4 quy trình, phòng nghiệp vụ 117 quy trình.

Triển khai việc xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 và mô hình khung HTQLCL do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành theo đúng quy định; 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở đưa vào phạm vi xây dựng và áp dụng. Các tài liệu, quy trình sau khi phê duyệt được phổ biến, hướng dẫn đến tất cả các phòng trong phạm vi xây dựng và áp dụng HTQLCL bằng hệ thống quản lý văn bản điều hành i-Office, trang thông tin điện tử của Sở; xây dựng và ban hành mục tiêu chất lượng, kế hoạch chất lượng năm 2021 đầy đủ, đúng quy định và hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ. Các quy trình liên thông về thủ tục hành chính giữa Sở và Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng quy trình; khai thác và sử dụng tốt các hệ thống phần mềm văn phòng điện tử i-Office, phần mềm một cửa thông minh iGate; các bước giải quyết trên phần mềm đồng bộ theo quy trình ISO ban hành...

Đoàn công tác kiểm tra Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Phòng Nghiệp vụ 2, Sở Tư pháp. 

Đoàn kiểm tra đề nghị Sở Tư pháp tiếp tục duy trì hiệu lực, hiệu quả HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở; phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Viễn thông Cao Bằng triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin vào áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

H.T

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh