Khoa học và công nghệ góp phần tạo ra thương hiệu sản phẩm nông sản

Thứ sáu 04/03/2022 05:00

Khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các địa phương, tổ chức, cá nhân đăng ký nhãn hiệu hàng hóa cho đặc sản của địa phương dưới các hình thức như: chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu thông thường giúp các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nâng cao giá trị, sức cạnh tranh của sản phẩm, nhất là sản phẩm nông nghiệp, để sản phẩm đến với thị trường trong và ngoài nước.

Sản phẩm “vịt cỏ Trùng Khánh” được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể.

Tỉnh hỗ trợ các hộ sản xuất, kinh doanh mặt hàng nông sản đổi mới công nghệ, phát triển tài sản trí tuệ, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cụ thể hóa bằng nhiều chương trình, dự án, đề tài thúc đẩy hoạt động xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm đặc sản địa phương như dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của tỉnh Cao Bằng đến năm 2020”, chương trình “Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng”... UBND tỉnh chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ bằng nhiều hình thức phong phú; tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nhận thức pháp luật về sở hữu trí tuệ, kỹ năng xây dựng, quản lý, bảo vệ và khai thác tài sản trí tuệ nhằm nâng cao giá trị, uy tín và khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp trong điều kiện hội nhập hiện nay, giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) xây dựng chiến lược sản xuất, kinh doanh phù hợp. Kết quả, nhiều sản phẩm đặc sản địa phương được hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu.

Thời gian qua, Sở KH&CN phối hợp với các hội, HTX xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Thịt bò H’Mông Cao Bằng” của Hội Chăn nuôi và Tiêu thụ bò thịt Cao Bằng; xác lập quyền sở hữu công nghiệp sản phẩm “Thịt chế biến sẵn, lạp sườn, ruốc, thịt xông khói” của HTX Tâm Hòa; xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho HTX nông sản Tân Việt Á; xây dựng và thực hiện dự án của Hội nếp Hương Bảo Lạc “Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể nếp Hương Bảo Lạc”… với mục đích tạo lập công cụ sở hữu trí tuệ thông qua việc đăng ký, xác lập quyền cho sản phẩm nông sản có nguồn gốc động vật, thực vật của các thành viên hiệp hội.

Tháng 8/2021, Cục Sở hữu trí tuệ Bộ KH&CN cấp Giấy công nhận đăng ký nhãn hiệu cho nhãn hiệu tập thể “Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Vịt cỏ Trùng Khánh” dùng cho sản phẩm vịt cỏ của huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng...”. Qua đó, giúp các đơn vị thành viên hiệp hội là các hộ nông dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh được khai thác, phát triển giá trị nhãn hiệu tập thể theo Luật Sở hữu trí tuệ một cách hiệu quả để nâng cao giá trị kinh tế sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước. Trước đó, năm 2019, Sở KH&CN phối hợp với UBND huyện Thạch An thực hiện dự án “Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Đông Khê” dùng cho sản phẩm lê Đông Khê, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng”. Tháng 8/2020, dự án được cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Đông Khê” cho sản phẩm quả lê Đông Khê.

Đến nay, tỉnh Cao Bằng hỗ trợ tạo lập, quản lý và phát triển 8 nhãn hiệu tập thể (quýt Trà Lĩnh, gạo nếp Hương Bảo Lạc, thịt bò Mông Cao Bằng, miến dong Nguyên Bình, miến dong hương rừng Phja Oắc Sơn Đông, rượu Tà Lùng, vịt cỏ Trùng Khánh); 2 nhãn hiệu chứng nhận (lê Đông Khê, thạch đen Thạch An) và trên 100 nhãn hiệu thông thường cho các sản phẩm nông nghiệp trong tỉnh. Thời gian tới, Sở KH&CN tiếp tục phối hợp với các địa phương, các hiệp hội, HTX, tổ chức, cá nhân sản xuất, xây dựng và phát triển một số thương hiệu cho các sản phẩm OCOP của tỉnh.

Xây dựng và phát triển thương hiệu khẳng định vai trò quan trọng của KH&CN trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, lưu giữ nguồn gen, đa dạng sinh học. Tuy nhiên, việc phát triển thương hiệu cho sản phẩm chủ lực của địa phương hiện nay còn nhiều khó khăn. Để thúc đẩy hoạt động xây dựng, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ trong thời gian tới, cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa ngành KH&CN, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công thương từ quy trình trồng trọt, chế biến, đăng ký nhãn hiệu tới quảng bá, giới thiệu và đưa sản phẩm ra thị trường nhằm phát triển thương hiệu cho sản phẩm nông thôn gắn với Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) theo Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 7/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Tăng cường công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực, đặc biệt là các nội dung về quản trị và phát triển thương hiệu, nâng cao năng lực cho các HTX, cán bộ quản lý HTX, đào tạo nghề nông thôn. Các sở, ngành liên quan chú trọng lựa chọn hình thức bảo hộ (chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu thông thường) dựa trên quy mô, đặc thù về sản phẩm, chất lượng… khi tư vấn xây dựng hồ sơ đăng ký bảo hộ cho các sản phẩm. Tiếp tục xây dựng mô hình tổ chức, hoạt động hỗ trợ gắn với tăng cường năng lực thương mại. Ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức tập thể trong các dự án, hoạt động hỗ trợ làm nền tảng để thúc đẩy việc sử dụng thương hiệu trên thị trường, tạo cơ sở, động lực để nâng cao giá trị sản phẩm.
             

Đinh Tâm

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh