Họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài năm 2022 ​

Thứ bảy 23/10/2021 09:00

Ngày 22/10, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài “Nghiên cứu ứng dụng tri thức bản địa về sinh hoạt văn hóa - xã hội của dân tộc Tày, Nùng trong phát triển du lịch tỉnh Cao Bằng”.

Các đại biểu dự cuộc họp.

Với mục tiêu tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn nghiên cứu tri thức bản địa của dân tộc Tày, Nùng trong phát triển du lịch tỉnh Cao Bằng; đánh giá thực trạng tri thức bản địa và khả năng ứng dụng tri thức bản địa về sinh hoạt văn hóa cộng đồng (văn hóa, nghệ thuật truyền thống, lễ hội, ẩm thực…) của dân tộc Tày, Nùng; đánh giá thực trạng tri thức bản địa và khả năng ứng dụng tri thức bản địa về đời sống xã hội cộng đồng (tổ chức không gian cư trú, tổ chức gia đình và dòng họ, chăm sóc sức khỏe…) của dân tộc Tày, Nùng; đề xuất giải pháp chung và các nhóm giải pháp bảo tồn, phát huy tri thức bản địa về sinh hoạt văn hóa - xã hội của dân tộc Tày, Nùng vào thực tiễn phát triển du lịch tỉnh Cao Bằng.

Qua xem xét hồ sơ, thuyết minh đề tài, Hội đồng tiến hành thảo luận và thống nhất đánh giá các nội dung nghiên cứu của đề tài đã cập nhật tình hình nghiên cứu, có tính khoa học và thực tiễn, đáp ứng yêu cầu trong việc bảo tồn và phát triển du lịch của tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương; có cách tiếp cận phù hợp với đối tượng nghiên cứu; nội dung nghiên cứu mang tính hệ thống và logic về tri thức bản địa dân tộc Tày, Nùng ở Cao Bằng.

Hội đồng đề nghị đơn vị chủ trì thực hiện chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện thuyết minh trên cơ sở bổ sung tác giả, tác phẩm danh tiếng, chất lượng của tỉnh, địa chí tỉnh Cao Bằng; tập trung nghiên cứu tính mới của đề tài làm cơ sở so sánh với các ấn phẩm, tài liệu nghiên cứu; đánh giá phần tri thức bản địa đối với việc bảo vệ môi trường sinh thái trong phát triển sự nghiệp du lịch…

Đề tài được Hội đồng nhất trí triển khai và giao cho Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì thực hiện.

Hoàng Kiều

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh