Hội thảo tư vấn, phản biện kết quả thực hiện các chính sách về hỗ trợ phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

Thứ ba 16/08/2022 13:00

Sáng 16/8, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo tư vấn, phản biện “Báo cáo kết quả thực hiện các chính sách về hỗ trợ phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng”. Tham dự có các thành viên Hội đồng phản biện; lãnh đạo các sở, ban, ngành; UBND các huyện, Thành phố; đại diện một số doanh nghiệp, hợp tác xã.

Các đại biểu dự hội thảo.

Căn cứ điều kiện, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh đã ban hành một số cơ chế, chính sách tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất, liên kết tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ hoạt động thú ý, khuyến nông, thủy lợi, khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Qua đó, tác động tích cực đến tình hình sản xuất, tạo thêm nguồn vốn, tháo gỡ khó khăn; xây dựng các mô hình có giá trị kinh tế cao; phát triển cây trồng, vật nuôi đặc hữu, thế mạnh, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân.

Đến nay, một số chính sách còn hiệu lực như: Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 5/7/2012 của HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; Nghị quyết số 28/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 24/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 47/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND tỉnh về ban hành quy định nội dung chi, mức chi, mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông địa phương từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 48/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND tỉnh về ban hành chính sách hỗ trợ phát triển nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến tại hội thảo.

Hội thảo thông qua Dự thảo Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, tư vấn, phản biện “Báo cáo kết quả thực hiện các chính sách về hỗ trợ phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng”. Theo đó, báo cáo nêu bật những kết quả chính của việc thực hiện từng nghị quyết, có số liệu minh chứng cụ thể; chỉ ra những bất cập, vướng mắc, nguyên nhân và các giải pháp tháo gỡ. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế về mặt cấu trúc, nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung.

Các biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về quá trình tổ chức, triển khai thực hiện các nghị quyết; điều chỉnh cơ chế, chính sách sát với thực tiễn; việc hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, phát triển các chuỗi giá trị; tăng cường tuyên truyền, vận động thay đổi tư duy của người nông dân trong sản xuất hàng hóa; khó khăn về thủ tục, hồ sơ thẩm định dự án, thụ hưởng chính sách; tăng mức hỗ trợ phát triển nông nghiệp đối với một số cây, con giống…

Phương Anh

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh