Hiệu quả bước đầu thực hiện Nghị quyết hỗ trợ phát triển khoa học, công nghệ

Thứ sáu 10/03/2023 05:00

Thực hiện nhất quán các chủ trương của Ðảng, Nhà nước về phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) với định hướng "KH&CN là quốc sách hàng đầu, quan trọng nhất, là động lực then chốt để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế", tỉnh xây dựng và ban hành các văn bản về phát triển KH&CN.

Hợp tác xã Trường Anh, xã Hưng Đạo (Thành phố) phát triển trồng dưa lưới trong nhà kính.

Với quan điểm nhất quán trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội là lấy doanh nghiệp, hợp tác xã là trung tâm của sự khuyến khích, hỗ trợ và thúc đẩy phát triển hoạt động KH&CN, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 93/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030. Nghị quyết gồm 3 chương, 9 điều quy định về chính sách hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao, ứng dụng và đổi mới công nghệ; hỗ trợ hoạt động nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa; hỗ trợ hoạt động xác lập và phát triển tài sản trí tuệ; hỗ trợ thúc đẩy phát triển thị trường KH&CN; hỗ trợ hoạt động ươm tạo, hình thành, thành lập doanh nghiệp KH&CN, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Ngay sau khi nghị quyết được ban hành, Sở KH&CN tham mưu UBND tỉnh ban hành Hướng dẫn số 1909/HD-UBND ngày 26/7/2022 thực hiện Nghị quyết số 93/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030. Tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về nội dung của nghị quyết tới các tổ chức, cá nhân liên quan bằng nhiều hình thức như: Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp và hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực KH&CN năm 2022 với 50 đại biểu tham gia; thông qua Cổng thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông trên các báo; thực hiện 2 bản tin KH&CN; 1 chuyên mục "Đẩy mạnh kết nối nguồn lực hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Cao Bằng" trên Đài Phát thanh và Truyền hình Cao Bằng...

Từ khi cơ chế, chính sách của HĐND tỉnh được ban hành đến hết năm 2022, một số tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ hoạt động đầu tư, ứng dụng và đổi mới công nghệ, hình thành các ý tưởng và đẩy mạnh liên kết tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, mở rộng thị trường theo cơ chế, chính sách tại Nghị quyết số 93/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh. Cụ thể, hỗ trợ Tỉnh đoàn Thanh niên tổ chức Cuộc thi "Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn tỉnh Cao Bằng"; hỗ trợ Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Cao Bằng thuộc Công ty Dịch vụ Điện lực Miền Bắc áp dụng hệ thống quản lý phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn (ISO/IEC 17025); hỗ trợ Công ty TNHH Phan Hoàng, Công ty TNHH HATODO xây dựng, công bố áp dụng tiêu chuẩn cơ sở đối với những sản phẩm chưa có tiêu chuẩn quốc gia; hỗ trợ Hợp tác xã Trường Anh có sản phẩm được chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; hỗ trợ công ty triệt tiêu rác công nghệ xanh tham gia hoạt động xúc tiến thị trường KH&CN; hỗ trợ Hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Đoài Dương tổ chức kết nối với chuyên gia tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã về hoạt động ươm tạo, hình thành, thành lập doanh nghiệp KH&CN, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với tổng kinh phí hỗ trợ 190 triệu đồng.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách về phát triển KH&CN nói chung và Nghị quyết số 93/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030 nói riêng, các cấp ủy, chính quyền cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội quan tâm, tập trung phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Tăng cường đầu tư nghiên cứu phát triển, chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống. Kịp thời sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách khi có sự thay đổi hoặc không phù hợp với các văn bản của cấp trên và tình hình thực tiễn của địa phương trong thời gian tới.

Cẩm Vân

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*)

  (*)

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh