Đẩy mạnh ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại

Thứ ba 22/03/2022 05:00

UBND tỉnh vừa đã ban hành Kế hoạch hành động số 604/KH-UBND ngày 17/3/2022 Thực hiện Quyết định số 1968/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại (XTTM) giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh năm 2022 và kế hoạch khung giai đoạn 2022 - 2025.

Theo kế hoạch, đến năm 2025 sẽ xây dựng, hoàn thành cập nhật cơ sở dữ liệu chuyên ngành XTTM và các ngành hàng thương mại và xuất khẩu trọng điểm của tỉnh vào Hệ sinh thái XTTM số. 100% các tổ chức xúc tiến và trên 100 doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX), hộ kinh doanh của tỉnh được cấp tài khoản trên Hệ sinh thái XTTM số và 30% số này có phát sinh hoạt động giao dịch và chia sẻ thông tin. Cơ sở dữ liệu về XTTM của tỉnh được kết nối liên thông với cơ sở dữ liệu chung của cả nước. 25% số lượng hội chợ, triển lãm được tổ chức trên môi trường số, hỗ trợ trên 350 lượt DN. 100% các tổ chức XTTM; 300 lượt DN, HTX, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh và cán bộ các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố được tham gia tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ, cập nhật các nội dung về ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong hoạt động XTTM và bảo đảm an toàn thông tin. 

Các ban, ngành, doanh nghiệp của tỉnh cần nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Các tổ chức XTTM và khoảng trên 80 DN, HTX, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh được tiếp cận, sử dụng, khai thác, vận hành các nền tảng dùng chung và chia sẻ dữ liệu với Hệ sinh thái XTTM số. 100% thủ tục hành chính lĩnh vực XTTM đủ điều kiện được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, với 90% DN hài lòng về kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Về nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong năm 2022, cần tổ chức đánh giá thực trạng ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong XTTM trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Phối hợp với Bộ Công Thương xây dựng kế hoạch thuê chuyên gia tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong XTTM thông qua các đối tượng là cơ quan quản lý Nhà nước, các DN, HTX, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh từ đó xây dựng báo cáo đánh giá thực trạng ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong XTTM trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao năng lực ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong XTTM.

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ XTTM nhằm kết nối hiệu quả với Hệ sinh thái XTTM số. Cụ thể, lập danh sách tổ chức XTTM và DN của tỉnh có nhu cầu tham gia Hệ sinh thái XTTM số, phối hợp với Bộ Công Thương: hướng dẫn tổ chức xúc tiến, DN, HTX đăng ký tài khoản sau khi Hệ sinh thái XTTM số được xây dựng xong; tích hợp các cơ sở dữ liệu, thông tin về XTTM của tỉnh lên Hệ sinh thái XTTM số, hướng dẫn doanh nghiệp mở tài khoản, khai thác thông tin và chia sẻ dữ liệu. 

Phổ biến, nâng cao nhận thức về an toàn thông tin cho các tổ chức XTTM, DNHTX, hộ kinh doanh; cán bộ các sở ban ngành, UBND các huyện, thành phố bằng cách nâng cao an toàn thông tin mạng cho các tổ chức XTTM, DN, HTX, hộ kinh doanh; cán bộ các sở ban ngành, UBND các huyện, thành phố. 

Xây dựng, triển khai vận hành có hiệu quả Phần mềm tổ chức, quản lý hội chợ trực tuyến tỉnh Cao Bằng; hỗ trợ DN, HTX, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh tham gia hội chợ thương mại trong môi trường số.

Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực về ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong XTTM cho sở, ban, ngành, DN trên địa bàn tỉnh để triển khai có hiệu quả Quyết định 1968/QĐ-TTg…

P.V

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh