Bạn đang xem: Trang chủ » Hồ sơ - Tư liệu

Nguyễn Ái Quốc chủ trương thành lập và trực tiếp chỉ đạo xây dựng Mặt trận Việt Minh ở Cao Bằng

Thứ năm 12/05/2022 09:00

Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh, gọi tắt là Mặt trận Việt Minh là một trong những nhân tố cơ bản quyết định thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Thành công của Mặt trận Việt Minh trước hết phải kể đến vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, người có công đầu trong việc sáng lập, lãnh đạo Mặt trận Việt Minh.

Sau khi chiến tranh thế giới lần thứ II bùng nổ (1939), nhận thấy có cơ hội đánh đổ ách thống trị của đế quốc, phát xít và tay sai, giải phóng dân tộc, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc quyết định về nước, gấp rút chuẩn bị lực lượng mọi mặt đón thời cơ khởi nghĩa. Ngay sau khi về nước (ngày 28/1/1941), Người bắt tay vào công tác xây dựng chính trị, tư tưởng và chuẩn bị cho mục tiêu đấu tranh giải phóng dân tộc. Trong đó, Người chủ trương củng cố Đảng vững mạnh, xây dựng lực lượng vũ trang, căn cứ địa cách mạng, thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất rộng rãi…

Cao Bằng vinh dự là tỉnh đầu tiên trên toàn quốc được Trung ương Đảng và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chọn để xây dựng thí điểm Mặt trận Việt Minh. Tại Pác Bó, Nguyễn Ái Quốc liên tiếp mở nhiều lớp huấn luyện cán bộ cho phong trào Việt Minh; tổ chức các hội cứu quốc tại 3 châu Hòa An, Hà Quảng, Nguyên Bình. Tại 3 châu được thí điểm, khi được tuyên truyền, giác ngộ, các tổ chức cứu quốc lần lượt ra đời và hoạt động. Chỉ trong 3 tháng thí điểm, từ tháng 2 - 4/1941, phong trào Việt Minh lan rộng khắp 3 châu Hòa An, Hà Quảng, Nguyên Bình, thu hút 2.000 hội viên trong các tổ chức cứu quốc, đủ các thành phần dân tộc, lứa tuổi, giới tính tham gia.

Trước tình hình đó, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chỉ đạo đồng chí Vũ Anh, Hoàng Văn Thụ và các đồng chí của Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức hội nghị đánh giá công tác thí điểm Việt Minh. Tháng 4/1941, hội nghị được tổ chức tại Goọc Mu (Pác Bó, Trường Hà). Sau khi nghe báo cáo tình hình, Người đóng góp ý kiến để tiếp tục phát triển phong trào Việt Minh tại đây, đồng thời cũng là quan điểm chỉ đạo cho việc chuẩn bị thành lập Mặt trận Việt Minh trong cả nước.

Từ ngày 10 - 19/5/1941, tại lán Khuổi Nặm, Pác Bó, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ tám. Theo sáng kiến của Người, Hội nghị quyết định thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi mang tên Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Mặt trận Việt Minh). Hội nghị nêu rõ: Khởi nghĩa là nhiệm vụ trung tâm và quyết định lấy cờ đỏ sao vàng năm cánh làm cờ của Mặt trận Việt Minh và sẽ là cờ của Tổ quốc khi giành được chính quyền.

Ngày 19/5/1941, Mặt trận Việt Minh ra đời. Ngày 25/10/1941, Việt Minh công bố Tuyên ngôn, Chương trình và Điều lệ. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, mặt trận trình bày rõ đường lối, chính sách, phương pháp tiến hành và tổ chức lực lượng đấu tranh để thực hiện mục đích cứu nước của mình.

Từ năm 1942, tại các địa phương trong tỉnh, nhiều xã Việt Minh hoàn toàn đã xuất hiện. Từ các “xã hoàn toàn”, phong trào lớn mạnh tạo điều kiện cho sự ra đời của các “tổng hoàn toàn”, tiến tới các “châu hoàn toàn”. Trên cơ sở đó, Ban Việt Minh các cấp từ xã đến châu lần lượt được thành lập...

Ngày 22/11/1942, thực hiện sự chỉ đạo của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Tỉnh ủy Cao Bằng triệu tập Đại hội đại biểu Việt Minh toàn tỉnh lần thứ nhất tại thành nhà Mạc, thuộc Lũng Hoàng (Lam Sơn, Hòa An). Hội nghị phân tích, đánh giá, kiểm điểm tình hình, rút kinh nghiệm phong trào Việt Minh trong 2 năm, đồng thời, bàn biện pháp mở rộng, phát triển phong trào cách mạng ở các địa phương và các tỉnh giáp giới qua các con đường “Nam tiến” mà lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và Trung ương đã chủ trương.

Cuối năm 1943, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh quyết định thành lập Ban Việt Minh liên tỉnh Cao - Bắc - Lạng. Ngày 24 - 25/9/1943, các đại biểu dân tộc Mông, Dao vùng cao thuộc các châu Hà Quảng, Hòa An, Bảo Lạc mở Đại hội tại Lũng Dẻ, châu Nguyên Bình (nay thuộc xã Trương Lương, huyện Hòa An) thành lập khu Thiện Thuật và bầu Ban Việt Minh khu. Tháng 11/1943, châu Việt Minh Lê Lợi và châu Việt Minh kháng Pháp của người Dao Tiền cử 150 đại biểu họp Đại hội thành lập khu Quang Trung. Với việc chỉ đạo của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, phong trào Việt Minh nhanh chóng phát triển mạnh mẽ và vững chắc từ vùng thấp đến vùng cao... Sự xuất hiện của ba châu Việt Minh hoàn toàn là Hòa An, Hà Quảng, Nguyên Bình và hai khu Việt Minh Thiện Thuật, Quang Trung đã nối liền phong trào ở Cao Bằng với phong trào cách mạng trong cả nước.

Chỉ trong một thời gian ngắn, Mặt trận Việt Minh từ Cao Bằng nhanh chóng phát triển rộng khắp khu Việt Bắc, tỏa rộng, ăn sâu, bám rễ sang các vùng phụ cận thuộc các tỉnh Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang… Đến năm 1944, phong trào Việt Minh lan rộng ra cả nước, ở đâu cũng nói đến Việt Minh như một sự đoàn kết, một sức mạnh cổ vũ mãnh liệt mọi lực lượng yêu nước tiến bộ trong các dân tộc, chuẩn bị mọi điều kiện tổng khởi nghĩa khi thời cuộc đến. Lực lượng và sức mạnh của khối toàn dân đoàn kết trong Mặt trận Việt Minh được xây dựng rộng rãi, tạo ra những điều kiện chín muồi, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, dẫn đến sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa - Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á.

Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Cao Bằng rất vinh dự, tự hào được góp sức vào việc xây dựng căn cứ địa cách mạng và Mặt trận Việt Minh. Thắng lợi của việc thí điểm Việt Minh ở Cao Bằng cung cấp những kinh nghiệm quý báu cho công tác xây dựng mặt trận, đoàn kết rộng rãi toàn dân, phát huy sức mạnh của mọi lực lượng yêu nước, tạo tiền đề dấy lên phong trào cách mạng sôi sục trong cả nước, tiến tới cao trào cách mạng mà đỉnh cao là cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 lịch sử, giành độc lập cho Tổ quốc sau gần một thế kỷ bị áp bức, bóc lột của chế độ thực dân, phong kiến.                      

Tùng Linh

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh