Bạn đang xem: Trang chủ » Hồ sơ - Tư liệu

Đại tướng Võ Nguyên Giáp với báo chí cách mạng Việt Nam

Thứ ba 24/08/2021 04:00

Trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam, báo chí cách mạng không chỉ là vũ khí sắc bén của những người cộng sản trong tuyên truyền, giác ngộ quần chúng, giúp họ lựa chọn con đường đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Đảng, đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, mà còn là “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong suốt 96 năm qua, từ khi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập Báo Thanh niên (ngày 21/6/1925), đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã có nhiều vị tiền bối cách mạng như Đại tướng Võ Nguyên Giáp lấy báo chí là phương tiện để truyền bá tư tưởng cách mạng tiến bộ, định hướng dư luận và phục vụ những nhiệm vụ cách mạng của nhân dân trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình.

Phóng viên Báo Cao Bằng cùng các đồng nghiệp tác nghiệp tại một sự kiện của tỉnh.

Tháng 6/1925, nhân sự kiện Giám đốc Trường Quốc học Huế đuổi một số học sinh do tham gia phong trào đòi ân xá cho cụ Phan Bội Châu, Võ Nguyên Giáp đã viết một bài báo bằng tiếng Pháp với tựa đề “Đả đảo tên tiểu bạo chúa trường Quốc học”. Ông tham gia hoạt động báo chí chuyên nghiệp kể từ tháng 4 năm 1927 khi tham gia bãi khóa, phản đối việc ông Nguyễn Chí Diểu bị đuổi học. Ngày 28/9/1929, Võ Nguyên Giáp trở thành biên dịch viên tờ Tiếng Dân ở Huế do Huỳnh Thúc Kháng làm chủ bút. Sau đó, ông có nhiều bài viết trên tờ báo này.

Khi ra Bắc, tham gia giảng dạy ở trường Thăng Long - Hà Nội, Võ Nguyên Giáp vẫn tích cực tham gia viết bài cho nhiều báo tiến bộ về chủ đề đời sống, tình cảnh của nông dân, bãi công và về vấn đề tự do của các tổ chức chính trị. Ngày 24/4/1937, tại Đại hội Báo giới Bắc kỳ lần thứ nhất, Nhà báo Võ Nguyên Giáp được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Báo chí Bắc kỳ. Tháng 5/1940, Võ Nguyên Giáp và Phạm Văn Đồng được Xứ ủy Bắc kỳ cử sang Vân Nam (Trung Quốc) hoạt động. Từ đây, nhà báo cách mạng Võ Nguyên Giáp được hoạt động cách mạng, được làm báo cùng với lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.

Đối với báo chí cách mạng tại Cao Bằng, năm 1932, đồng chí Hoàng Đình Giong được Trung ương Đảng (trực tiếp là đồng chí Lê Hồng Phong) giao nhiệm vụ về nắm tình hình trong nước sau những vụ khủng bố của đế quốc 1930 - 1931 phá vỡ các cơ sở cách mạng ở miền xuôi. Đồng chí Hoàng Đình Giong thảo luận cùng đồng chí Lê Mới, đồng chí Lã xuất bản Báo Cờ Đỏ (tiền thân của Báo Cao Bằng ngày nay) để tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn phong trào cách mạng.

Tiếp theo Báo Cờ Đỏ, năm 1936, Tỉnh ủy Cao Bằng đã chỉ đạo xuất bản tờ báo mang tên “Chuông giải phóng” do Châu ủy Hòa An được Tỉnh ủy giao cho phụ trách lo liệu việc in ấn, phát hành. Đến năm 1937, báo “Chuông giải phóng” ngừng hoạt động thì Báo Lao Động lại ra đời dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Hoàng Văn Thụ. Nội dung chủ yếu là tuyên truyền đường lối, chủ trương của cách mạng, vận động xây dựng tổ chức, hướng dẫn tổ chức quần chúng đấu tranh cách mạng, công khai đòi quyền tự do, dân chủ,...

Giữa lúc phong trào cách mạng Cao Bằng gặp khó khăn thì ngày 28/1/1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (Chủ tịch Hồ Chí Minh) cùng một số cán bộ, đảng viên thân cận về đến Pác Bó, xã Trường Hà (Hà Quảng). Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục và tổ chức phong trào cách mạng trong các tầng lớp nhân dân, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã cho xuất bản tờ Báo Việt Nam Độc Lập do chính Người trực tiếp phụ trách.

Báo Việt Nam Độc Lập do Bác phụ trách rất phong phú về nội dung, thể tài, tin bài xúc tích, ngắn gọn, có thơ ca, có tranh vui, tranh đả kích kẻ thù sâu sắc và những hình thức văn học dễ thuộc, dễ nhớ, có sức truyền cảm, thuyết phục mọi người.

Giai đoạn 1941 - 1945, trong thời kỳ ở Cao Bằng, đồng chí Võ Nguyên Giáp hoạt động cách mạng và lấy báo chí là công cụ phục vụ nhiệm vụ chính trị. Đồng chí Võ Nguyên Giáp đã thấy được tác dụng to lớn của Báo Việt Nam Độc Lập, tuy đơn giản nhưng dễ đọc, dễ hiểu, có một sức hấp dẫn đặc biệt thúc đẩy mạnh mẽ quần chúng tiến lên con đường đấu tranh.

Học theo phong cách làm báo của Bác, đồng chí Võ Nguyên Giáp viết những bài tại Báo Việt Nam Độc Lập chữ to để đồng bào dễ đọc, bài viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ. Đồng chí Võ Nguyên Giáp và các cán bộ Việt Minh dựa vào nội dung tờ báo có thể dễ dàng truyền đạt những chủ trương, đường lối cách mạng đến quần chúng.

Đồng chí Võ Nguyên Giáp rất hiểu vai trò của báo chí cách mạng trong công tác vận động chính trị, giáo dục lòng yêu nước, tuyên truyền rộng rãi về chủ nghĩa cộng sản, về Đảng, về Liên Xô cho đồng bào, đồng chí. Từ đó, đồng bào đã hiểu Đảng Cộng sản là Đảng lãnh đạo cách mạng, Đảng sẽ giành lại độc lập tự do cho nước nhà, đem lại ấm no hạnh phúc cho quần chúng công nông lao khổ cho toàn thể các dân tộc.

Cũng thời gian này, đồng chí Võ Nguyên Giáp được Đảng Cộng sản Đông Dương và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc giao nhiệm vụ chuẩn bị lực lượng vũ trang cho cuộc Tổng khởi nghĩa đang đến gần. Ngay sau chiến thắng đầu tiên của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, đồng chí Võ Nguyên Giáp đã cho ra đời tờ báo viết tay với tên gọi là Tiếng súng reo.  

Sau này, ông viết nhiều tác phẩm ở tầm tư tưởng chỉ đạo cho báo Việt Nam Độc Lập của Mặt trận Việt Minh. Ông còn làm chủ bút, chỉ đạo biên tập 5 số đầu tiên (từ 20/6 đến 5/8/1945) của báo Nước Nam mới của Khu Giải phóng. Ngoài ra, ông còn cho ra đời tờ Quân Giải phóng của Việt Nam Giải phóng quân. Số 1 của Quân Giải phóng ra đời ngày 5/8/1945, trên báo có bài quan trọng của Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp với bút danh là Trí Dũng.

Sau Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ngày 2/9/1945, đồng chí Võ Nguyên Giáp được Đảng giao đảm trách nhiều nhiệm vụ quan trọng trong quân đội. Thời gian này, ông vẫn tham gia hoạt động báo chí với những bài viết quan trọng, chủ yếu là chỉ đạo các vấn đề về lĩnh vực quân sự, quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng từng bước phát triển vững mạnh.

Tiếp đó, trong suốt chặng đường hơn 20 năm của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1954 - 1975) và chặng đường xây dựng đất nước đổi mới và phát triển, Nhà báo - Đại tướng Võ Nguyên Giáp tiếp tục có nhiều bài báo sắc bén về đường lối chiến tranh, xây dựng lực lượng vũ trang, hậu phương, phương châm tác chiến để đánh thắng kẻ thù xâm lược; về công tác Đảng, công tác chính trị; về tư tưởng Hồ Chí Minh; về giáo dục, văn hóa,... Các tác phẩm báo chí của Nhà báo - Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã bổ sung vào kho tàng lý luận và thực tiễn nghệ thuật quân sự Việt Nam cũng như nhiều lĩnh vực khác của đời sống xã hội.

Hơn 91 năm đấu tranh cách mạng của nhân dân ta từ ngày có Đảng sẽ mãi mãi được khắc ghi bằng những trang sử vàng chói lọi trong lịch sử đấu tranh oanh liệt hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc, cùng với sự lớn mạnh của báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí cách mạng Cao Bằng đã sớm ra đời và không ngừng phát triển đóng góp xứng đáng vào việc cổ vũ cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân hăng hái thi đua hưởng ứng các phong trào hành động cách mạng, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thực hiện mục tiêu xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ôn lại lịch sử Đại tướng Võ Nguyên Giáp với báo chí cách mạng Việt Nam, để thấy được những chặng đường phát triển và là những bài học kinh nghiệm quý báu trong hoạt động thực tiễn của từng giai đoạn báo chí cách mạng Việt Nam; giúp cho cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Báo Cao Bằng và đội ngũ những người làm báo tỉnh, nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng hiểu, nhận thức đúng đắn về vai trò và tình cảm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với quê hương cội nguồn cách mạng.

Đồng thời đáp ứng nhu cầu giáo dục, củng cố niềm tin, nâng cao lòng tự hào của các thế hệ cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân, tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống tốt đẹp, tích cực học tập, rèn luyện không ngừng, đổi mới góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Cao Bằng và đất nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Phát huy truyền thống vẻ vang 96 năm báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2021), những người làm báo trên địa bàn tỉnh tiếp tục đoàn kết, nâng cao ý thức và bản lĩnh chính trị, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân; thực hiện nghiêm những quy định về đạo đức nghề nghiệp của những người làm báo Việt Nam; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thi đua hoàn thành xuấc sắc nhiệm vụ được giao phó.

Bế Dũng, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Cao Bằng

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh