Bạn đang xem: Trang chủ » Hồ sơ - Tư liệu

Củng cố, xây dựng tổ chức Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin các cấp vững mạnh

Thứ ba 10/08/2021 05:00

Cách đây 60 năm, ngày 10/8/1961, chiếc máy bay của quân đội Mỹ tổ chức chuyến bay đầu tiên phun rải chất độc hóa học dọc theo Quốc lộ 14 nằm ở phía Bắc tỉnh Kon Tum, mở đầu cho cuộc chiến tranh hóa học tại Việt Nam có quy mô lớn nhất, dài ngày nhất, gây hậu quả thảm khốc nhất trong lịch sử loài người. Sau 60 năm, mặc dù chiến tranh đã lùi xa, song hậu quả chất độc hóa học đối với môi trường và con người còn rất nặng nề…

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh thăm, tặng quà ông Dương Văn Đại, nạn nhân chất độc da cam, xã Trường Hà (Hà Quảng).

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, tỉnh Cao Bằng - quê hương cội nguồn cách mạng đã có những đóng góp, cống hiến to lớn về người và vật chất. Trên 28.800 thanh niên con em các dân tộc tỉnh Cao Bằng đã hăng hái xung phong lên đường tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, hàng nghìn người là thương binh, bệnh binh trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, hàng nghìn người hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương tiếp tục xây dựng gia đình, quê hương, hiện nay mang trên mình các loại bệnh tật do chất độc hóa học. Trong số đó, có trên 4.000 người tham gia chiến đấu ở các chiến trường do quân đội Mỹ phun rải chất độc hóa học.

Những năm qua, để khắc phục hậu quả của chất độc da cam, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, ban hành nhiều chủ trương, chính sách trợ giúp đối với hộ gia đình có nạn nhân chất độc da cam, kế hoạch hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học; bố trí nguồn kinh phí lớn để trợ cấp, chăm sóc sức khỏe nạn nhân, triển khai các dự án tẩy độc, phục hồi môi trường sinh thái.

Cùng với cả nước, tỉnh Cao Bằng cũng đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải quyết, khắc phục hậu quả chất độc hóa học... Đặc biệt, ngày 29/5/2007, UBND tỉnh đã quyết định thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Cao Bằng (tại Quyết định số 899/QĐ-UBND).

Sau 14 năm thành lập, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh đã phát huy được vai trò, trách nhiệm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Hội đã tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng, phát triển tổ chức hội vững mạnh; vận động xây dựng phong trào chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam; vận động cán bộ, hội viên đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau tự lực vươn lên ổn định cuộc sống.

Kịp thời tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh triển khai thực hiện nghiêm chỉnh, đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính  sách, pháp luật của Nhà nước đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học nói riêng và người có công với cách mạng nói chung. Các hoạt động chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam đã góp phần động viên nạn nhân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, chế độ của Nhà nước, có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Những kết quả trên rất đáng trân trọng và ghi nhận.

Năm 2021 là năm Kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị hết sức quan trọng, thông qua các hoạt động để tôn vinh, tri ân những tấm gương hết lòng chăm sóc, nuôi dưỡng nạn nhân chất độc da cam, biểu dương những tấm gương nạn nhân chất độc da cam điển hình vượt khó vươn lên hòa nhập cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương, đất nước...

Để tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nhất là thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đề nghị Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh tiếp tục quan tâm củng cố, kiện toàn, xây dựng Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin các cấp vững mạnh, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao. Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm, thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, quan điểm, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; gắn với đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”.

Hai là, đẩy mạnh xã hội hóa, vận động các nguồn lực trong và ngoài tỉnh chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam. Duy trì và nâng cao hiệu quả phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam”, phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam”...; tôn vinh, biểu dương những tấm gương nạn nhân vượt khó vươn lên, các thân nhân tiêu biểu trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc nạn nhân; các tập thể, cá nhân có thành tích ủng hộ, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam và cán bộ hội tiêu biểu trong phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam”.

Ba là, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tổ chức thăm hỏi, quan tâm, chăm lo tới nạn nhân chất độc da cam, đặc biệt là các nạn nhân nặng, gia đình có nhiều nạn nhân và nạn nhân không có nơi nương tựa. Tích cực vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ quỹ, xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, nhà đồng đội…, giúp đỡ nạn nhân và gia đình nạn nhân gặp khó khăn, hoạn nạn.

Bốn là, phối hợp với các cơ quan, tổ chức tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện chính sách, bảo vệ quyền lợi chính đáng đối với nạn nhân chất độc da cam. Tích cực tham gia đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam phù hợp với quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước.

Hy vọng, trong thời gian tới, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin các cấp tiếp tục được củng cố, hoạt động ngày càng có hiệu quả; các cấp, các ngành, các lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tiếp tục phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” để chia sẻ, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh