Bạn đang xem: Trang chủ » Hồ sơ - Tư liệu

65 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam

Thứ sáu 15/10/2021 06:00

65 năm xây dựng, phấn đấu trưởng thành (15/10/1956 - 15/10/2021), dưới sự lãnh đạo của Đảng, với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam ngày càng xứng đáng là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước cùng phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vì hạnh phúc và sự tiến bộ của thanh niên.

Cách mạng Tháng Tám thành công, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trương phải hình thành một mặt trận thanh niên rộng rãi và thống nhất do Đoàn Thanh niên Cứu quốc làm nòng cốt. Ban Thường vụ Trung ương Đảng chỉ thị cho Tổng bộ Việt Minh chuẩn bị hình thành mặt trận đoàn kết rộng rãi các tầng lớp thanh niên lấy tên là Đoàn thanh niên Việt Nam. Tháng 6/1946, Tổng đoàn Thanh niên Việt Nam ra đời (gọi tắt là Đoàn Thanh niên Việt Nam), sau đổi thành Liên đoàn Thanh niên Việt Nam - một tổ chức rộng rãi của mọi thanh niên yêu nước tự nguyện đứng vào hàng ngũ của Liên đoàn do Đoàn Thanh niên Cứu quốc làm nòng cốt. Cuối năm 1946, Liên đoàn Thanh niên Việt Nam là thành viên chính thức của Liên đoàn Thanh niên dân chủ thế giới.

Tháng 02/1950, Liên đoàn Thanh niên Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ I tại xã Cao Vân, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Đại hội là sự thể hiện khối đoàn kết của toàn thể thanh niên Việt Nam trong mặt trận thanh niên vì mục tiêu kháng chiến thắng lợi. Đại hội đã thông qua Nghị quyết và Điều lệ của Liên đoàn Thanh niên Việt Nam và bầu đồng chí Nguyễn Chí Thanh,Ủy viên BCH Trung ương Đảng làm Chủ tịch Liên đoàn Thanh niên Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, qua 9 năm kháng chiến đầy gian khổ nhưng vô cùng anh dũng, Liên đoàn Thanh niên Việt Nam đã đoàn kết, tập hợp đoàn viên, hội viên, thanh niên, phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu và lao động sản xuất, góp phần tích cực vào thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Trong khí thế tiến công mạnh mẽ của tuổi trẻ miền Bắc đang ngày đêm hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục, phát triển kinh tế văn hóa xã hội và tuổi trẻ miền Nam đấu tranh ngày càng quyết liệt với quân Mỹ - Diệm; từ ngày 08/10 đến ngày 15/10 năm 1956, Trung ương Liên đoàn Thanh niên Việt Nam và Ban vận động Mặt trận Thanh niên toàn quốc triệu tập Đại hội tại Nhà hát lớn, Hà Nội để thống nhất các tổ chức thanh niên Việt Nam và lấy tên là Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Từ khi thành lập đến nay, Hội LHTN Việt Nam đã trải qua 8 kỳ Đại hội; mỗi kỳ Đại hội là một lần đánh dấu sự lớn mạnh của công tác Hội và phong trào thanh niên. Các kỳ Đại hội đều khơi dậy được tinh thần xung kích tình nguyện, tính tích cực của thanh niên, từ đó góp phần tạo nên diện mạo mới của phong trào thanh niên trong thời kỳ cách mạng. Hội có hệ thống ở 4 cấp từ Trung ương đến cơ sở. Hội không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, khẳng định vị trí quan trọng trong đoàn kết, tập hợp, chăm lo cho thanh niên; phát huy sức mạnh của các tầng lớp thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc. Tổ chức Hội có sự phát triển vượt bậc và có nhiều đổi mới trong phương thức tập hợp thanh niên, tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tập hợp, đoàn kết và phát huy các lực lượng trẻ trong phạm vi toàn quốc. Các phong trào, chương trình của Hội với những mô hình thiết thực đi vào chiều sâu, có hiệu quả cả về mặt phong trào và ý nghĩa xã hội, tạo nên sức lan tỏa sâu rộng đối với hội viên, thanh niên.

Những thành tích, đóng góp to lớn của thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý. 

Cùng với thanh niên cả nước, thanh niên quê hương cội nguồn cách mạng Cao Bằng đã kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang 65 năm hình thành và phát triển của Hội LHTN Việt Nam, luôn xung kích đi đầu trong các phong trào hành động cách mạng của thanh niên tỉnh nhà, xây dựng nên một thế hệ thanh niên trong thời kỳ mới, sống có lý tưởng, có đạo đức, có tri thức, sức khỏe, năng động; nêu cao lòng yêu nước, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; sẵn sàng tình nguyện vì cộng đồng; sống có trách nhiệm, có ý chí, khát vọng vươn lên, mong muốn được cống hiến và trưởng thành. Các cấp Hội không ngừng đổi mới nội dung, phương thức giáo dục thông qua các hoạt động thực tiễn gắn với việc triển khai hiệu quả chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”, qua đó, phát hiện, nhân rộng các điển hình thanh niên tiên tiến; quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Đoàn, Hội, góp phần nâng cao nhận thức chính trị và giáo dục truyền thống, nếp sống văn hóa cho thanh niên.

Công tác Hội và phong trào thanh niên có nhiều bước phát triển, bắt kịp xu thế phát triển của xã hội, đổi mới phương pháp thu hút thanh niên. Hàng năm, Hội LHTN tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức tốt các hoạt động trong "Tháng thanh niên" và chiến dịch “Thanh niên Tình nguyện hè” với nhiều hoạt động thiết thực. Đẩy mạnh các hoạt động đồng hành, chăm lo các đối tượng thanh niên, tư vấn, hướng nghiệp dạy nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên, phong trào “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, "Sáng kiến hay, tay nghề giỏi", thi đua học tập, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng thương hiệu sản phẩm, xây dựng các mô hình CLB Thanh niên làm kinh tế giỏi... Công tác an sinh xã hội được triển khai thường xuyên, tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19... Nhìn chung, các hoạt động bám sát nhu cầu, tâm tư nguyện vọng của thanh niên, góp phần vào thành công chung của công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, góp sức cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội XIII của Đảng.

Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, năm thứ hai triển khai Nghị quyết Đại hội toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII. nhìn lại những chặng đường đã qua của Hội LHTN Việt Nam, mỗi thanh niên Việt Nam có quyền tự hào bởi trong mỗi giai đoạn lịch sử của dân tộc, Hội LHTN Việt Nam đã có những đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

P.V

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh