Bạn đang xem: Trang chủ » Hồ sơ - Tư liệu

10 kỳ Đại hội của Hội Nhà báo Việt Nam

Thứ năm 30/12/2021 16:19

Hội Nhà báo Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo Việt Nam. Trải qua 10 kỳ đại hội, tổ chức Hội ngày càng vững mạnh toàn diện, tiếp tục đổi mới và nâng cao vai trò, uy tín của Hội Nhà báo Việt Nam trong hoạt động báo chí và đời sống xã hội.

Đại hội lần thứ I

Ngày 21/4/1950, tại Hội trường Mặt trận Liên Việt (nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) ở xóm Roòng Khoa, xã Ðiềm Mặc, huyện Ðịnh Hoá, tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra đại hội thành lập Hội những người viết báo Việt Nam. Hội nghị thành lập Hội (Đại hội I) họp vào tháng 5/1950 ở Sơn Dương (Tuyên Quang). Ðại hội thông qua Ðiều lệ, bầu Ban chấp hành Hội do ông Xuân Thủy làm Hội trưởng, các ông Hoàng Tùng và Ðỗ Ðức Dục làm Phó Hội trưởng, ông Nguyễn Thành Lê làm Tổng Thư ký.

Đại hội lần thứ II

Ðại hội lần thứ II, Hội những người viết báo Việt Nam họp trong 2 ngày 16 - 17/4/1959 tại Hà Nội. Ðại hội nhất trí đổi tên Hội thành Hội Nhà báo Việt Nam; thông qua điều lệ mới, bầu Ban Chấp hành mới gồm 25 đồng chí do đồng chí Xuân Thủy làm Chủ tịch; các đồng chí: Hoàng Tùng, Huỳnh Văn Tiểng và Phùng Bảo Thạch làm Phó Chủ tịch; đồng chí Nguyễn Thành Lê làm Tổng thư ký.

Đại hội lần thứ III

Đại hội lần thứ III Hội Nhà báo Việt Nam họp từ ngày 7 - 8/9/1962 tại Hà Nội. Tại Đại hội, đồng chí Hoàng Tùng được làm Chủ tịch; các đồng chí: Huỳnh Văn Tiểng, Phùng Bảo Thạch làm Phó Chủ tịch; đồng chí Lưu Quý Kỳ làm Tổng Thư ký.

Đại hội lần thứ IV

Diễn ra từ ngày 8 - 10/12/1983 tại Hà Nội. Ðại hội bầu ra Ban Chấp hành gồm 53 đồng chí; đồng chí Hoàng Tùng làm Chủ tịch; 6 Phó Chủ tịch gồm: Hồng Chương, Hồng Hà, Trần Lâm, Trần Công Mân, Thanh Nho, Ðào Tùng; đồng chí Ðào Tùng làm Tổng Thư ký. Từ tháng 1/1987, đồng chí Hoàng Tùng xin thôi làm Chủ tịch Hội vì lý do bận công tác Trung ương, Hội nghị Ban Chấp hành đã bầu đồng chí Hồng Chương làm Chủ tịch Hội.

Sự kiện của nhiệm kỳ này là tháng 2/1985, theo đề nghị của Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Bí thư Trung ương Ðảng ra quyết định lấy ngày 21/6 - ngày ra số đầu của báo Thanh Niên do Bác Hồ sáng lập làm Ngày báo chí Việt Nam.

Đại hội lần thứ V

Diễn ra từ ngày 16 - 18/10/1989 tại Hà Nội. Đại hội thông qua nghị quyết Đại hội “Đổi mới báo chí vì sự nghiệp đổi mới đất nước”, thông qua điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam sửa đổi. Theo Điều lệ mới sửa đổi, Ban Chấp hành Hội không có chức danh Chủ tịch mà chỉ có chức danh Tổng thư ký. Ðại hội bầu Ban Chấp hành gồm 39 đồng chí do đồng chí Phan Quang làm Tổng Thư ký; các đồng chí: Trần Công Mân, Hồ Xuân Sơn làm Phó Tổng Thư ký. Cũng trong nhiệm kỳ này, ngày 28/12/1989, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa VIII quyết định thông qua Luật Báo chí.

Đại hội lần thứ VI

Diễn ra từ ngày 8 - 9/3/1995 tại Hà Nội. Ðại hội bầu Ban Chấp hành gồm 35 ủy viên, do đồng chí Phan Quang làm Chủ tịch; đồng chí Trần Mai Hạnh làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký và đồng chí Nguyễn Long Khởi làm Phó Chủ tịch phụ trách phía Nam (Điều lệ mới của Hội khôi phục lại chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch). Điểm nhấn tại Đại hội là thông qua bản Quy ước về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của báo chí Việt Nam. Cũng trong nhiệm kỳ này, Hội Nhà báo Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Liên đoàn báo chí ASEAN (CAJ).

Đại hội lần thứ XII

Ðại hội lần thứ VII Hội Nhà báo Việt Nam diễn ra trong 2 ngày 24 - 25/3/2000 tại Hà Nội. Đại hội bầu Ban Chấp hành do đồng chí Hồng Vinh làm Chủ tịch; đồng chí Trần Mai Hạnh làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký; đồng chí Ðinh Phong làm Phó Chủ tịch phụ trách phía Nam.

Đại hội lần thứ VIII

Diễn ra từ ngày 11 - 13/8/2005 tại Hà Nội. Ðại hội bầu ra Ban Chấp hành gồm 43 uỷ viên. Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ gồm 9 ủy viên; đồng chí Ðinh Thế Huynh, được bầu làm Chủ tịch; đồng chí Lê Quốc Trung, làm Phó Chủ tịch Thường trực; đồng chí Phạm Quốc Toàn, làm Phó Chủ tịch phụ trách phía Nam. Ðại hội đã quyết nghị thay “Quy ước về đạo đức nghề nghiệp báo chí Việt Nam” bằng “Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam”, sửa đổi Ðiều lệ và Chương trình Hành động đến năm 2010.

Đại hội lần thứ IX

Ðại hội lần thứ IX Hội Nhà báo Việt Nam diễn ra từ ngày 10 - 12/8/2010 tại Hà Nội. Đại hội tiếp tục bầu đồng chí Ðinh Thế Huynh, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Chủ tịch Hội. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, tháng 1/2011, đồng chí Đinh Thế Huynh được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, đảm nhận chức Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Do yêu cầu công tác, Hội nghị toàn thể lần thứ 3 Ban Chấp hành HNBVN khóa IX nhiệm kỳ 2010 – 2015 ngày 27/3/2012, đã nhất trí để đồng chí Đinh Thế Huynh thôi giữ chức Chủ tịch; bầu đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân tiếp quản chức Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Đại hội lần thứ X

Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong 3 ngày, từ 29 - 31/12/2021 tại Hà Nội. Tham dự Đại hội có 553 đại biểu đại diện cho 27.448 hội viên, sinh hoạt trong 288 đơn vị cấp Hội, 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, 20 Liên Chi hội, 205 Chi hội trực thuộc Trung ương Hội.

Đại hội lần thứ XI có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Hội Nhà báo Việt Nam; đánh giá, tổng kết các hoạt động báo chí và hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ năm qua; đánh giá việc thực hiện những chủ trương, nhiệm vụ về công tác báo chí nêu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; xác định phương hướng, nhiệm vụ quan trọng cho nhiệm kỳ XI; thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới; Thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Điều lệ Hội (sửa đổi, bổ sung); bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Với phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam sẽ định hướng cho các cấp Hội Nhà báo Việt Nam và đội ngũ những người làm báo cả nước tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, chung sức đồng lòng, ra sức phấn đấu xây dựng nền báo chí giàu tính chiến đấu, nhân văn, chuyên nghiệp, hiện đại, vì lợi ích của đất nước và nhân dân, vì Tổ quốc Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

P.V (T.h)

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*)

  (*)

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh