Bạn đang xem: Trang chủ » Hồ sơ - Tư liệu

Ðảng ta muôn vạn tấm lòng niềm tin

Thứ hai 30/01/2023 08:00

Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh ra đời vào mùa xuân đã mang lại niềm hạnh phúc tràn đầy và những ước vọng lớn lao vươn tầm cao mới. Đồng hành cùng những mùa xuân dân tộc, Đảng không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, xứng đáng với vai trò và sứ mệnh của mình, khởi xướng và thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới, ổn định chính trị, đảm bảo cuộc sống cho nhân dân. Xuân Quý Mão 2023, Đảng ta tròn 93 tuổi; nhìn lại những chặng đường đã qua, có thể thấy vai trò to lớn của Đảng, Đảng mãi mãi là mùa xuân tươi đẹp nhất.

Tiết mục hát múa "Lời Đảng hiệu triệu trái tim" tại Lễ hội Du lịch thác Bản Giốc năm 2022.

Từ thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX, nước ta chìm trong đêm trường nô lệ bởi bọn thực dân, phong kiến; sưu cao, thuế nặng, chúng áp bức bóc lội nhân dân ta tàn nhẫn. Thấu hiểu được nỗi khổ đau của nhân dân khi phải chịu ách thống trị của thực dân, phong kiến, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã sớm ra đi tìm đường cứu nước.

Với lòng yêu nước nồng nàn, Người nhận ra ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tìm thấy con đường đúng đắn, phù hợp nhất để giải phóng dân tộc. Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời trên cơ sở thống nhất các tổ chức cộng sản, Đảng trở thành người dẫn đường cho toàn dân tộc ta tiến lên giành lại nền độc lập tự do, đánh thắng các thế lực ngoại xâm, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Mở đầu là 15 năm đấu tranh tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã làm nên một cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, xóa bỏ chế độ phong kiến và thực dân, nhân dân ta được làm chủ đất nước. Kế tiếp 30 năm kháng chiến kiến quốc, Đảng lãnh đạo nhân dân ta vượt qua gian khổ, khốc liệt, khó khăn chồng chất, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Non sông thu về một mối, Đảng tiếp tục lãnh đạo nhân dân xây dựng một cuộc sống mới, có cơm ăn, áo mặc, có học hành, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đảng đã làm được những điều vô cùng kỳ diệu cho đất nước và cho nhân dân, bởi: "Đảng ta đó, trăm tay nghìn mắt/Đảng ta đây, xương sắt da đồng/Đảng ta, muôn vạn công nông/Đảng ta, muôn vạn tấm lòng niềm tin/Đảng ta Mác - Lê-nin vĩ đại/Đã hồi sinh, trả lại cho ta/Trời cao, đất rộng bao la/Bát cơm, tấm áo, hương hoa, hồn người...". Ba mươi năm đời ta có Đảng - Tố Hữu.

Để tiếp tục giữ vững chế độ, ổn định đời sống của người dân, Đảng và Nhà nước tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện. Tương lai tươi sáng của đất nước Việt Nam được thực tiễn chứng minh bằng thành tựu vượt bậc của hơn 36 năm đổi mới; là giai đoạn lịch sử quan trọng đánh dấu sự trưởng thành mọi mặt về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Việt Nam đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế mạnh mẽ và sâu rộng. Kinh tế tăng trưởng cao và ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; văn hóa, xã hội có bước phát triển mới; đời sống nhân dân từng bước được nâng lên. Sau 8 năm triển khai thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020", Việt Nam đã xóa mù chữ cho 295.308 người trong độ tuổi 15 - 60, nâng tỷ lệ biết chữ độ tuổi 15 - 60 là 97,85% và tỷ lệ biết chữ độ tuổi 15 - 35 là 99,3%. Bên cạnh đó, Việt Nam đạt được nhiều thành tựu trong công tác bình đẳng giới, được thế giới công nhận là một trong 10 quốc gia thực hiện tốt nhất mục tiêu số 5 về thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái trong các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Không chỉ tập trung đầu tư cho con người, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn chú trọng thực hiện tốt chính sách đối với người có công, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân… Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị được củng cố; độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững. Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu, đến nay, Việt Nam đã gia nhập WTO, thiết lập được 30 đối tác chiến lược và đối tác chiến lược toàn diện; có quan hệ ngoại giao, kinh tế với 190/200 quốc gia và vùng lãnh thổ; trên 70 nước công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Sự nghiệp đổi mới đất nước hôm nay thể hiện "Ý Đảng, lòng dân" gắn kết và hòa quyện. Nhân dân đặt trọn niềm tin yêu vào Đảng - một Đảng mà ngoài lợi ích vì Tổ quốc, vì nhân dân, Đảng không có lợi ích nào khác.

Từ ngày thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua mười ba kỳ đại hội. Đại hội lần thứ XIII của Đảng là một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta, có ý nghĩa định hướng chiến lược dài hạn, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước. Đại hội đề ra mục tiêu đến năm 2025: Là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Nghị quyết của Đảng trở thành phong trào cách mạng sôi nổi, vươn đến tất cả các tầng lớp nhân dân trên khắp mọi miền Tổ quốc. Tuy nhiên, để hiện thực hóa những mục tiêu trên là cả hành trình, chặng đường đòi hỏi sự nỗ lực, sáng tạo và đặc biệt, điều kiện tiên quyết là phải đảm bảo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển. Dù thách thức, khó khăn lớn song đó là những mục tiêu thể hiện tầm nhìn và khát vọng lớn lao của Đảng và nhân dân Việt Nam.

Năm 2022 đã khép lại, dù tiếp tục chịu nhiều ảnh hưởng và đối mặt với không ít khó khăn từ tình hình phức tạp của thế giới, cùng với thiên tai, dịch bệnh, nền kinh tế của Việt Nam vẫn cơ bản giữ được sự ổn định, tiếp tục đà phục hồi dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng. Theo báo cáo của Chính phủ tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, năm 2022, kinh tế Việt Nam phục hồi mạnh mẽ, đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu kinh tế kế hoạch đặt ra với tăng trưởng GDP khoảng 8% và thu ngân sách Nhà nước tăng mạnh trở lại… Chúng ta kiên định mục tiêu và con đường mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn: Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là nhân tố quyết định để nhân dân ta vượt qua thách thức, khó khăn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, đưa đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới.

Bước sang Xuân mới Quý Mão 2023, mừng Đảng tròn 93 tuổi xuân, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên khắp dải đất hình chữ S tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết, ý thức tự giác, gương mẫu và bằng những hành động, việc làm cụ thể thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Đảng có mạnh, đất nước mới ổn định và phồn vinh, mùa Xuân mới ấm áp, thanh bình, bởi mỗi quyết sách của Đảng đều gắn chặt với vận mệnh của dân tộc, mỗi đường lối, chủ trương của Đảng sẽ được thể chế hóa thành chính sách, pháp luật của Nhà nước để cho cả hệ thống chính trị và cho các tầng lớp nhân dân thực hiện.

Mùa Xuân là sự khởi đầu của một năm mới, là sự trỗi dậy đầy sức sống ngọt ngào. Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới, dưới ánh sáng soi đường của Đảng, cả dân tộc cùng hòa chung vào không khí xuân ấm áp, sắc xuân tươi đẹp; nỗ lực vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, cùng đón chào mùa Xuân ấm áp đang về.

Bích Ngọc

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh