Tập trung xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Thứ sáu 26/11/2021 05:00

Việc xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL) đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận pháp luật. Qua đó, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và chấp hành pháp luật, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực thi pháp luật tại địa phương.

Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Triệu Nguyên (Nguyên Bình) hướng dẫn người dân làm thủ tục giấy khai sinh.

Từ năm 2020 đến nay, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị phổ biến, giới thiệu nội dung cơ bản, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL; biên soạn tin, bài tuyên truyền về tình hình triển khai và kết quả thực hiện xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL trên trang thông tin của Sở, Bản tin Tư pháp. Đồng thời, lồng ghép tuyên truyền các nội dung về xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL trong hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, hội viên đoàn viên và nhân dân. Phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tư pháp cho công chức phòng tư pháp cấp huyện và cán bộ, công chức tư pháp - hộ tịch của các xã, phường, thị trấn; hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL.

Giai đoạn 2017 - 2021, toàn tỉnh tổ chức 37.050 cuộc phổ biến pháp luật trực tiếp, 1.403.763 lượt người tham dự; 397 cuộc thi tìm hiểu pháp luật, hơn 46.000 lượt người tham gia; phát hành 258.045 tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật; phát sóng trên truyền thanh xã 4.328 lần; đăng tải 2.522 tin, bài về pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng. Năm 2020, Sở Tư pháp tổ chức lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ xây dựng cấp xã chuẩn TCPL cho gần 180 đại biểu là lãnh đạo, chuyên viên phòng tư pháp cấp huyện, công chức tư pháp - hộ tịch thuộc 161 xã, phường, thị trấn. Kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL tại 8 xã phấn đấu về đích nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh có 143/161 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL, đạt 88,8%.

Tại xã Triệu Nguyên (Nguyên Bình), việc thực hiện các tiêu chí TCPL được cấp ủy, chính quyền quan tâm bằng việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa cũng như các nội dung cơ bản của nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL gắn với xây dựng nông thôn mới. Chủ tịch UBND xã Triệu Nguyên Lục Văn Minh cho biết: Thời gian qua, xã Triệu Nguyên quan tâm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính xã. Đến nay, hầu hết thủ tục, hồ sơ của người dân được giải quyết trước và đúng thời gian quy định, không có hồ sơ tồn đọng, nhất là các thủ tục hành chính liên quan đến đời sống hằng ngày của người dân, như: Đăng ký giấy khai sinh, khai tử, kết hôn, chứng thực… được giải quyết nhanh chóng trong ngày, tránh quá hạn. Mọi chủ trương của xã đều được công khai để người dân theo dõi, nắm bắt, giám sát việc thực hiện, tạo được sự đồng thuận; các thủ tục, hồ sơ được niêm yết công khai rõ ràng.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hứa Tân Hợi khẳng định: Để thực hiện hiệu quả việc xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL, Sở Tư pháp tiếp tục tham mưu UBND lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, đơn vị đẩy mạnh nhiệm vụ xây dựng xã, phường đạt chuẩn TCPL. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, chính quyền các cấp về vị trí, vai trò, ý nghĩa của xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc UBND các xã, phường, thị trấn trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện các giải pháp thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu TCPL gắn với việc khắc phục những hạn chế, vướng mắc, nhất là đối với các xã, phường, thị trấn chưa được công nhận đạt chuẩn TCPL. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, kiến nghị trong nhân dân.             

Tiến Mạnh

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh