Nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân biên giới

Chủ nhật 31/10/2021 05:00

Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo” giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả tích cực. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân vùng biên giới, giữ vững an ninh chính trị và chủ quyền biên giới quốc gia.

Cán bộ biên phòng đến từng nhà người dân tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Các cơ quan chức năng tham mưu UBND tỉnh đưa ra các chủ trương, biện pháp tuyên truyền phù hợp với thực tiễn địa bàn, trong đó, chú trọng vào những vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Các cấp, ngành, địa phương củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL. Số lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL được nâng lên cả về số lượng và chất lượng.

Hằng năm đều được bồi dưỡng, cung cấp tài liệu, thông tin để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền, PBGDPL trong tình hình mới. Toàn tỉnh tổ chức 28 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác PBGDPL cho 1.139 lượt tuyên truyền viên là cán bộ các đồn biên phòng, cán bộ các xóm, xã, thị trấn biên giới. Thành lập 40 câu lạc bộ tư vấn pháp luật tại 40 xã, thị trấn biên giới, đáp ứng nhu cầu tư vấn, giải đáp những vấn đề pháp luật của nhân dân. Kiện toàn đội ngũ báo cáo viên các cấp với 114 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 165 báo cáo viên các huyện biên giới, 155 báo cáo viên các xã, thị trấn biên giới.

Công tác tuyên truyền, PBGDPL được triển khai kịp thời, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật đến cán bộ, nhân dân. Song song với các hình thức tuyên truyền trực tiếp tại các hội nghị, qua các phương tiện thông tin truyền thông, các cơ quan, đơn vị lồng ghép tổ chức PBGDPL trong quá trình tiếp công dân, chú trọng tuyên truyền, giải thích, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về quyền, nghĩa vụ của công dân nhằm tạo sự đồng thuận của người dân trong việc chấp hành và tuân thủ pháp luật.

Giai đoạn 2017 - 2021, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án cấp tỉnh tổ chức 1.525 buổi tuyên truyền, PBGDPL cho 85.736 lượt người dân khu vực biên giới. Cấp phát 197.000 tờ rơi, tờ gấp pháp luật, 1.500 băng đĩa; hỗ trợ kinh phí mua trên 10.000 cuốn sách pháp luật bổ sung vào tủ sách pháp luật ở các xã, thị trấn và các đồn biên phòng; tổ chức 175 buổi tuyên truyền 03 văn kiện pháp lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc cho 9.850 lượt cán bộ, giáo viên, học sinh. Tổ chức 12 buổi lưu diễn văn nghệ kết hợp tuyên truyền, PBGDPL bằng hình thức sân khấu hóa, phục vụ trên 12.0000 lượt người dân các xã biên giới…

Với vai trò nòng cốt trong thực hiện Đề án, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương bằng nhiều cách làm sáng tạo, “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, kiên trì tuyên truyền giúp người dân nắm chắc các quy định của pháp luật và các chính sách của Nhà nước, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật ở địa bàn biên giới. Trong công tác tuyên truyền, các đơn vị BĐBP đa dạng hình thức, kết hợp biểu diễn văn hóa, văn nghệ với tuyên truyền pháp luật; phối hợp với Hội Người cao tuổi, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, đặc biệt, phát huy hiệu quả đội ngũ người có uy tín tổ chức tuyên truyền, PBGDPL cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn biên giới. Mặt khác, các đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác đối ngoại, phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng bảo vệ biên giới Trung Quốc tổ chức tuyên truyền, PBGDPL cho nhân dân hai bên biên giới.

Thượng tá Bế Xuân Chiến, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh cho biết: Địa bàn đơn vị quản lý có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, việc tuyên truyền được đồn thực hiện linh hoạt, kiên trì, phù hợp với phong tục, tập quán địa phương. Đặc biệt, phát huy tốt đội ngũ người có uy tín có kinh nghiệm, nắm vững pháp luật, tham gia tuyên truyền, PBGDPL đến nhân dân. Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương luôn phát huy tốt vai trò lãnh đạo, quản lý, điều hành nhằm thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Cán bộ, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới của đất nước, nêu cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực giúp đỡ lực lượng BĐBP trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.

Đặc biệt, từ khi dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, BĐBP tham mưu UBND tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân phòng, chống dịch Covid-19. Các đồn biên phòng phối hợp chính quyền các xã biên giới phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép” ở khu vực biên giới nhằm phát huy sức mạnh của toàn dân, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương cùng với BĐBP phòng, chống dịch Covid-19 và chống xuất nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới.

Thực hiện Đề án “Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo” giai đoạn 2017 - 2021 phát huy hiệu quả tích cực. Nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên rõ rệt; nhân dân tự giác đăng ký bảo vệ đường biên, mốc giới, an ninh thôn, bản; cung cấp nhiều thông tin có giá trị giúp lực lượng chức năng đấu tranh có hiệu quả với hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, các loại tội phạm. Đồng thời, hạn chế việc bà con bị lợi dụng để tiếp tay cho buôn lậu, vận chuyển ma túy, vượt biên lao động bất hợp pháp… Tình hình chủ quyền, an ninh trật tự khu vực biên giới của tỉnh cơ bản ổn định, tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội, từng bước tạo ra diện mạo mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân vùng biên.         

Hoàng Thu

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh