Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Chủ nhật 29/08/2021 05:00

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) thời gian qua được các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Buổi họp xóm tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến người dân xóm Gạm Dầu, xã Lương Can (Hà Quảng).

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Nông Văn Dực cho biết: Từ năm 2017 đến nay, công tác tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Nội dung pháp luật được tuyên truyền, phổ biến có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm yêu cầu của Luật PBGDPL. Hình thức PBGDPL đa dạng, phong phú, phù hợp với từng địa bàn dân cư, từng nhóm đối tượng, góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với người dân.

Như: Phổ biến pháp luật trực tiếp qua hội nghị, các buổi tọa đàm, đối thoại; tổ chức hội nghị trực tuyến, cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh, Internet, tờ gấp, áp phích, tài liệu tuyên truyền pháp luật; đăng tải trên cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thông qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; công tác xét xử, xử lý vi phạm hành chính, hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và hoạt động khác của các cơ quan trong bộ máy nhà nước; thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở; lồng ghép trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt của tổ chức chính trị và các đoàn thể, câu lạc bộ, tủ sách pháp luật và các thiết chế văn hóa khác ở cơ sở.

Đẩy mạnh tuyên truyền, PBGDPL thông qua trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, cung cấp tài liệu bằng tiếng dân tộc; lồng ghép PBGDPL trong các hoạt động văn hóa truyền thống cho người dân vùng sâu, vùng xa. Qua đó, kiến thức, hiểu biết về pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật của cán bộ, nhân dân từng bước được nâng cao, giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Từ năm 2017 đến nay, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh đã tổ chức 4.022 buổi tuyên truyền PBGDPL cho cán bộ, công chức, viên chức với 78.955 lượt người tham gia; 2.987 buổi tuyên truyền PBGDPL cho 650.612 lượt học sinh; tổ chức 44 lớp tập huấn về kiến thức pháp luật, nghiệp vụ tuyên truyền PBGDPL cho các giáo viên, cán bộ phụ trách công tác PBGDPL trong nhà trường.

Bên cạnh đó, công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý được các tổ chức Hội quan tâm thực hiện với các nội dung liên quan đến các lĩnh vực như hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình. đất đai, thương mại, thi hành án dân sự... bằng hình thức tư vấn pháp luật trực tiếp, qua điện thoại, email...

Các tổ chức Hội đã tổ chức phổ biến được 4.469 cuộc với 247.630 lượt người tham dự; tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật 395 buổi, đăng tải gần 3.000 thông tin tuyên truyền PBGDPL qua hệ thống phát thanh, truyền hình; tư vấn pháp luật miễn phí 3.191 vụ việc; tham gia tố tụng 1.868 vụ việc.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lương Thông (Hà Quảng) phổ biến Luật Hôn nhân và Gia đình đến hội viên.

Các địa phương trên địa bàn tỉnh quan tâm kiện toàn, củng cố đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật nhằm phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền. Hiện nay, toàn tỉnh có 112 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 273 báo cáo viên pháp luật cấp huyện và 1.951 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã thực hiện nhiệm vụ PBGDPL tại cơ quan, đơn vị, địa phương, bảo đảm truyền tải đầy đủ, chính xác những quy định pháp luật vào thực tiễn cuộc sống.

Ngoài ra, ngành tư pháp thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện luân chuyển sách pháp luật giữa tủ sách pháp luật của UBND các xã, thị trấn với các điểm bưu điện văn hóa, trung tâm học tập cộng đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân khai thác, tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật trong nhân dân.

Chị Hoàng Thị Mít, hội viên Chi hội Phụ nữ xóm Gạm Dầu, xã Lương Can (Hà Quảng) chia sẻ: Công tác tuyên truyền PBGDPL được chi hội quan tâm chú trọng tổ chức thường xuyên, lồng ghép với các buổi họp dân. Qua đó, mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy định của địa phương được truyền tải kịp thời đến bà con nhân dân, đồng thời người dân cũng kịp thời phản ánh những vấn đề nảy sinh, vướng mắc ở cơ sở; từ đó, bảo đảm thông tin kịp thời, chính xác. Những buổi tuyên truyền thực sự đã trở thành cầu nối giữa chính quyền các cấp với nhân dân và giữa nhân dân với cán bộ cơ sở.

Tuy nhiên, các hình thức PBGDPL mặc dù đã được tổ chức khá đa dạng, phong phú, song, một số địa bàn hiệu quả chưa cao, có một số hình thức chưa phù hợp với đối tượng tuyên truyền, phổ biến và tình hình thực tiễn. Đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL còn có mặt hạn chế và chưa đồng đều, đặc biệt là ở cơ sở. Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong công tác PBGDPL đôi khi chưa đồng bộ, dẫn đến sự chồng chéo. Kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc dành cho công tác PBGDPL còn những mặt hạn chế...              

Tiến Mạnh

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh