Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại huyện Nguyên Bình

Thứ tư 13/10/2021 05:00

Chiều 12/10, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nông Văn Tuân, Trưởng Ban Pháp chế làm trưởng đoàn giám sát việc thực hiện quy định pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) trên địa bàn tỉnh tại huyện Nguyên Bình.

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nông Văn Tuân phát biểu tại buổi giám sát.

Từ năm 2016 đến tháng 6/2021, HĐND, UBND huyện Nguyên Bình ban hành 41 VBQPPL, trong đó có 21 VBQPPL do UBND huyện ban hành đang có hiệu lực thi hành. Các VBQPPL tuân thủ đúng quy định của pháp luật, đúng thẩm quyền về hình thức và nội dung; các căn cứ pháp lý ban hành văn bản phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành.

UBND huyện tiến hành thẩm định 41 dự thảo VBQPPL của HĐND, UBND huyện, trong đó có 19 quyết định, 22 nghị quyết. Công tác kiểm tra, tự kiểm tra, rà soát VBQPPL được chú trọng, đã kiểm tra, tự kiểm tra, rà soát 41 VBQPPL cấp huyện, 8 VBQPPL cấp xã. Qua kiểm tra, 22 VBQPPL cấp huyện không có văn bản trái pháp luật; 100% dự thảo VBQPPL do HĐND, UBND huyện ban hành được cơ quan chuyên môn thẩm định và có tính thực tiễn, khả thi.

Huyện kiến nghị: HĐND, UBND các cấp tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp huyên, cấp xã; bố trí đảm bảo kinh phí cho công tác triển khai, thực hiện nhiệm vụ xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL.

Đoàn giám sát đề nghị huyện Nguyên Bình tiếp tục quan tâm, chú trọng bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác soạn thảo, xây dựng VBQPPL, công tác thẩm định; tập trung nâng cao hơn nữa công tác thẩm định văn bản, các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện; nâng cao chất lượng việc đóng góp ý kiến dự thảo VBQPPL, đảm bảo tính khả thi của văn bản khi ban hành. Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL, đặc biệt là các văn bản đang còn hiệu lực, hạn chế tình trạng VBQPPL ban hành không đúng thẩm quyền ban hành và chất lượng không cao; cân đối kinh phí phù hợp để xây dựng ban bành các VBQPPL địa phương.

Đối với những kiến nghị của huyện, Đoàn giám sát tiếp thu, tổng hợp trình HĐND tỉnh và chuyển các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Thanh Huyền

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh