Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại huyện Hòa An

Thứ tư 13/10/2021 13:00

Ngày 13/10, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nông Văn Tuân, Trưởng Ban Pháp chế làm trưởng đoàn giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) trên địa bàn tỉnh tại huyện Hòa An.

Lãnh đạo UBND huyện Hòa An kiến nghị việc thực hiện ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Thực hiện các quy định của pháp luật về ban hành VBQPPL, từ tháng 7/2016 đến tháng 6/2021, HĐND, UBND huyện Hòa An thẩm định, thẩm tra 9 VBQPPL; cấp huyện ban hành 29 VBQPPL; UBND các xã, thị trấn ban hành 82 VBQPPL; kiểm tra, rà soát 3 văn bản sai căn cứ pháp lý, thể thức trình bày. Toàn huyện tổ chức 567 hội nghị tuyên truyền, phổ biến các VBQPPL cho 50.674 lượt người.

Nhìn chung, công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL được HĐND, UBND huyện ban hành đúng theo trình tự quy định của pháp luật, đảm bảo tính thống nhất, minh bạch, phù hợp với hiến pháp và các văn bản hướng dẫn, việc hoàn thiện hệ thống pháp luật góp phần ổn định và thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Tuy nhiên, công tác soạn thảo các VBQPPL được quy định tại Luật Ban hành VBQPPL trên địa bàn huyện còn nhiều khó khăn; đội ngũ làm công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát hệ thống hóa VBQPPL chưa được tập huấn thường xuyên; việc nghiên cứu các văn bản pháp luật chưa chuyên sâu; kinh phí thực hiện công tác xây dựng VBQPPL còn hạn chế…

Huyện kiến nghị: HĐND, UBND tỉnh quan tâm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ những người làm công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát hệ thống hóa VBQPPL; bố trí kinh phí cho công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL; bố trí cán bộ, công chức làm công tác tư pháp, hộ tịch tại các xã sáp nhập.

Đoàn giám sát đề nghị UBND huyện Hòa An quan tâm công tác ban hành các VBQPPL, nhất là các xã, thị trấn; thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác phối hợp giữa các phòng, ban chuyên môn trong việc trình bày các VBQPPL. Việc ban hành VBQPPL về hình thức, nội dung phải đúng trình tự, đúng quy định của pháp luật; công tác kiểm tra, rà soát văn bản cần thường xuyên, liên tục đối với những văn bản còn hiệu lực và hết hiệu lực.

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nông Văn Tuân phát biểu tại buổi giám sát.

Đề nghị huyện Hòa An bố trí nguồn lực, kinh phí phù hợp, đảm bảo việc lưu trữ hồ sơ VBQPPL. HĐND, UBND huyện nâng cao chất lượng công tác thẩm định, thẩm tra VBQPPL; tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, rà soát việc ban hành văn bản theo đúng quy định hiện hành, giảm thiểu thiếu sót trong quá trình ban hành văn bản...

P.O

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh