Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại Sở Tư pháp

Thứ năm 14/10/2021 14:00

Ngày 14/10, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nông Văn Tuân, Trưởng Ban Pháp chế làm trưởng đoàn giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) trên địa bàn tỉnh tại Sở Tư pháp.

Lãnh đạo Sở Tư pháp báo cáo việc thực hiện các quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Từ tháng 7/2016 đến hết tháng 6/2021, HĐND, UBND tỉnh ban hành 313 VBQPPL; Sở Tư pháp thẩm định 346 hồ sơ dự thảo VBQPPL. Sở tham mưu UBND, Chủ tịch UBND tỉnh tự kiểm tra 346 văn bản, qua kiểm tra phát hiện 12 văn bản có nội dung không phù hợp với quy định của pháp luật.

Công tác kiểm tra theo thẩm quyền, kiểm tra theo chuyên đề, lĩnh vực được Sở quan tâm, tăng cường thực hiện, đã kiểm tra theo thẩm quyền đối với 383 văn bản, phát hiện 14 văn bản không phù hợp với quy định của pháp luật. Sở yêu cầu cơ quan ban hành tự kiểm tra, xử lý theo quy định, hiện nay 14/14 văn bản đã hoàn thành việc xử lý.

Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ngành thực hiện rà soát thường xuyên đối với 433 văn bản của HĐND, UBND tỉnh ban hành, qua rà soát, kiến nghị xử lý đối với 366 văn bản. Thực hiện rà soát theo chuyên đề, lĩnh vực, đặc biệt là các lĩnh vực liên quan đến thể chế kinh tế như: các văn bản theo Luật Đất đai, các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh, rà soát theo Luật Đấu giá tài sản… nhằm loại bỏ những quy định mâu thuẫn, chồng chéo, không đúng thẩm quyền, không phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ.

Năm 2019, Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh thực hiện hoàn thành và công bố kết quả hệ thống hóa VBQPPL giai đoạn 2014 - 2018 gồm 542 văn bản, trong đó, số văn bản hết hiệu lực toàn bộ 179 văn bản; 35 văn bản hết hiệu lực một phần; 328 văn bản còn hiệu lực. Đến nay hoàn thành xử lý đối với 76/77 văn bản.

Sở Tư pháp kiến nghị: HĐND, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm củng cố, kiện toàn và nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ làm công tác xây dựng pháp luật, công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh; bố trí, phân bổ kinh phí cho công tác xây dựng các VBQPPL của tỉnh; cân đối, phân bổ kinh phí cho công tác góp ý, thẩm định kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL, theo dõi thi hành pháp luật cho Sở Tư pháp, phòng tư pháp để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nông Văn Tuân phát biểu tại buổi giám sát.

Đoàn giám sát đề nghị Sở Tư pháp tiếp tục quan tâm tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ tư pháp trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác kiểm tra VBQPPL tại các đơn vị, địa phương để kịp thời chấn chỉnh, xử lý theo quy định. Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt công tác ban hành VBQPPL; có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể các địa phương để việc ban hành các VBQPPL theo đúng quy định; trong quá trình thẩm định VBQPPL lưu ý công tác lấy ý kiến các đối tượng chịu sự tác động để việc triển khai ở địa phương hiệu quả hơn.

An Lê

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh