85.736 lượt người dân khu vực biên giới được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Thứ năm 21/10/2021 14:00

Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới giai đoạn 2017 - 2021”, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án cấp tỉnh đã tổ chức 1.525 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 85.736 lượt người dân khu vực biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ngọc Côn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân xã Ngọc Côn (Trùng Khánh).

Tổ chức cấp phát 197.000 tờ rơi, tờ gấp pháp luật, 1.500 băng đĩa; hỗ trợ kinh phí mua trên 10.000 cuốn sách pháp luật cấp bổ sung vào tủ sách pháp luật ở các xã, thị trấn và các đồn biên phòng; tổ chức 175 buổi tuyên truyền 3 văn kiện pháp lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc cho 9.850 lượt cán bộ, giáo viên, học sinh. Tổ chức 12 buổi lưu diễn văn nghệ kết hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng hình thức sân khấu hóa, phục vụ trên 12.0000 lượt người dân các xã biên giới…

Toàn tỉnh tổ chức 28 lớp tập huấn chuyên đề nghiệp vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho 1.139 lượt tuyên truyền viên là cán bộ các đồn biên phòng, cán bộ các xóm, xã, thị trấn biên giới. Thành lập 40 câu lạc bộ tư vấn pháp luật tại 40 xã, thị trấn biên giới, phục vụ tốt nhu cầu tư vấn, hỏi đáp những vấn đề về pháp luật cho quần chúng nhân dân. Kiện toàn đội ngũ báo cáo viên các cấp với 114 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 165 báo cáo viên các huyện biên giới, 155 báo cáo viên các xã, thị trấn biên giới.

Thanh Bình

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh