Hà Quảng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
Giai đoạn 2017 - 2021, công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn huyện Hà Quảng có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong mọi tầng...
Tập trung xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Việc xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL) đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận pháp luật. Qua đó, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ...
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành Kỷ luật Ban Cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016 - 2021 và nguyên Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến
Ngày 19/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Y tế, Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam...
Nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật
Thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2017 - 2021, các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh chủ động, tích cực thực hiện công tác PBGDPL. Nhiều đơn vị có cách làm mới, sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực, góp...
Tạo sự chuyển biến trong thực hành quyền công tố
Triển khai nhiều biện pháp nâng cao chất lượng kiểm sát các hoạt động tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh tạo sự chuyển biến trong thực hành quyền công tố, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm...
Nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân biên giới
Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo” giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả tích cực. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp...
201 hội thẩm nhân dân được bồi dưỡng nghiệp vụ xét xử
Ngày 25/10, Tòa án nhân dân tỉnh (TAND) tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ xét xử cho 201 hội thẩm Tòa án nhân dân 2 cấp tỉnh đợt I/2021.
Tạo hành lang pháp lý thực hiện tốt công tác thống kê
Luật Thống kê năm 2015 được thông qua tại Kỳ họp thứ X, Quốc hội khóa XIII và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016. Từ khi Luật Thống kê có hiệu lực, ngành thống kê đã thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, kịp thời cung cấp thông...
85.736 lượt người dân khu vực biên giới được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới giai đoạn 2017 - 2021”, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án cấp tỉnh đã tổ chức 1.525 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 85.736 lượt...
Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại Sở Tư pháp
Ngày 14/10, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nông Văn Tuân, Trưởng Ban Pháp chế làm trưởng đoàn giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) trên địa bàn tỉnh tại Sở Tư...
Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại huyện Hòa An
Ngày 13/10, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nông Văn Tuân, Trưởng Ban Pháp chế làm trưởng đoàn giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) trên địa bàn tỉnh tại huyện Hòa...
Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại huyện Nguyên Bình
Chiều 12/10, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nông Văn Tuân, Trưởng Ban Pháp chế làm trưởng đoàn giám sát việc thực hiện quy định pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) trên địa bàn tỉnh tại huyện Nguyên Bình.
Phối hợp tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật cho 80 hộ dân biên giới
Ngày 8/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng công an xã, kiểm lâm phụ trách địa bàn tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật cho 82 hộ dân biên giới...
Đoàn Luật sư tỉnh: Các văn phòng luật sư tư vấn và trợ giúp pháp lý miễn phí
Ngày 10/10, các văn phòng luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh sẽ tổ chức tư vấn và trợ giúp pháp lý miễn phí cho nhân dân trong tỉnh nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam (10/10/1945 - 10/10/ 2021).
Bảo Lạc: Tổ chức 620 cuộc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân” giai đoạn 2017 - 2021, Ban Chỉ đạo thực hiện đề án huyện Bảo Lạc đã phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ...