Bạn đang xem: Trang chủ » Giáo dục

Xây dựng Trường Chính trị Hoàng Đình Giong đáp ứng nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Thứ tư 17/11/2021 05:00

Trải qua 73 năm xây dựng và trưởng thành (1948 - 2021), Trường Chính trị Hoàng Đình Giong thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của hệ thống chính trị cơ sở. Quán triệt đường lối, quan điểm của Đảng về công tác cán bộ và đào tạo cán bộ, Trường phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ từng bước được nâng lên; hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tiễn được quan tâm đẩy mạnh, góp phần tích cực phục vụ công tác giảng dạy, học tập.

Hiệu trưởng Trường Chính trị Hoàng Đình Giong Trịnh Thị Ánh Hoa phát biểu tại hội nghị học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.


Thực hiện Chương trình số 12-CT/TU, ngày 9/5/2016 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ giai đoạn 2016 - 2020, Đề án “Đào tạo lý luận chính trị đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ, cán bộ nguồn lãnh đạo, quản lý trẻ giai đoạn 2016 - 2020”, nhà trường đã mở 55 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính với 3.714/400 học viên, đạt 928% kế hoạch. Phối hợp tổ chức các lớp cao cấp lý luận chính trị cho đối tượng cán bộ quy hoạch cấp sở, ngành; các lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cho đội ngũ cán bộ cơ sở… Giai đoạn 2016 - 2020, nhà trường mở 233 lớp đào tạo, bồi dưỡng các loại hình với 15.968 lượt học viên.

Cùng với công tác đào tạo, bồi dưỡng, nhà trường đặc biệt quan tâm nghiên cứu khoa học; cử giảng viên tham gia nhóm đề tài, đề án cấp tỉnh và các hội đồng phản biện đề tài khoa học cấp tỉnh; tổ chức hội thảo khoa học cấp trường, cấp khoa, biên soạn tài liệu các chương trình đào tạo, bồi dưỡng; xuất bản cuốn “Thông tin lý luận và thực tiễn”; duy trì hoạt động website của trường.

Chú trọng cơ cấu đội ngũ cán bộ, giảng viên, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, xây dựng đội ngũ giảng viên từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Đảng ủy ban hành Nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng giảng dạy cho đội ngũ giảng viên trẻ và sát sao, quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện. Tổ chức bộ máy được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; thu gọn đầu mối, giảm 2 đơn vị khoa, phòng (từ 7 khoa, phòng còn 5 khoa, phòng), giảm số lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý (từ 14 người còn 10 người); việc điều chuyển cán bộ, giảng viên giữa các khoa, phòng được thực hiện phù hợp.

Nhằm kịp thời áp dụng các quy định, quy chế hoạt động đào tạo, bồi dưỡng do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ban hành, nhà trường xây dựng hệ thống quy chế nội bộ, nghiêm túc triển khai thực hiện, đưa công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng đi vào nền nếp, duy trì kỷ luật, kỷ cương trong giảng dạy và học tập.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hiện nay, nhà trường gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất (thiếu lớp học, thư viện, phòng hội thảo, phòng truyền thống, bếp ăn, nhà thể thao; nhiều hạng mục đang duy trì sử dụng trong tình trạng xuống cấp...) ảnh hưởng đến các mặt công tác, hoạt động của nhà trường cũng như chất lượng phục vụ học viên và giảng viên. Khả năng, kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của đội ngũ giảng viên có mặt còn hạn chế, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng chưa cao; các đề tài nghiên cứu chủ yếu ở cấp trường, ít đề tài nghiên cứu cấp tỉnh, các đề tài nghiệm thu hầu hết chỉ ở mức đạt, chưa có công trình nghiên cứu mang tính mới, đột phá để áp dụng vào phát triển KT - XH địa phương...

Ngày 19/5/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII) ban hành Quy định số 11-QĐ/TW về trường chính trị chuẩn, đây là cơ sở quan trọng để từng bước phát triển các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng đồng bộ, hệ thống. Đối với Trường Chính trị Hoàng Đình Giong, việc đạt chuẩn sẽ tạo bước đột phá trong nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Hiện tại, trường đạt 38/56 tiêu chí chuẩn mức 1 (chiếm 67,8%), là một trong các trường chính trị tỉnh, thành phố cả nước có các tiêu chí đạt chiếm tỷ lệ khá cao.

Tuy nhiên những tiêu chí chưa đạt là những tiêu chí khó, cần sự nỗ lực không chỉ của tập thể nhà trường mà cần sự vào cuộc của lãnh đạo tỉnh, phối hợp thực hiện của các sở, ngành. Để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2025 đạt 100% các tiêu chí trường chính trị chuẩn mức 1, tập thể Đảng ủy, Ban Giám hiệu và toàn thể cán bộ, viên chức nhà trường xác định nỗ lực, quyết tâm bằng các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực. Chủ động, kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án xây dựng trường chính trị đạt chuẩn mức 1 giai đoạn 2021 - 2025 với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Trên cơ sở đề án được thông qua, tiếp tục tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện trên các mặt: xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức; công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị... với lộ trình, bước đi cụ thể.

Tập trung phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên, kiện toàn, nâng cao chất lượng giảng viên đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống trung thực, khiêm tốn, giản dị, có kỷ luật, kỷ cương, kiến thức khoa học, năng lực sư phạm, có trách nhiệm với công việc, với học viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tiễn cho cán bộ, giảng viên phục vụ công tác giảng dạy lý luận, ứng dụng kết quả tổng kết thực tiễn vào cuộc sống, góp phần giải quyết các vấn đề KT - XH của địa phương.

Thực hiện chuẩn hóa nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, từ công tác chuẩn bị giáo án, đến bài giảng theo hướng xuyên suốt, có hệ thống, logic phù hợp với từng đối tượng học… Nội dung liên tục đổi mới, cập nhật thường xuyên các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, chương trình của Đảng và Nhà nước để truyền đạt tới học viên.

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật phục vụ giảng dạy, nghiên cứu, học tập đầy đủ, đồng bộ; từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng hoạt động giảng dạy, học tập, công tác quản lý. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị cử cán bộ đi học với nhà trường trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Theo dõi, đánh giá hiệu quả sử dụng cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý sau đào tạo, bồi dưỡng.

Trịnh Thị Ánh Hoa, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị Hoàng Đình Giong

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh