Bạn đang xem: Trang chủ » Giáo dục

Ngành giáo dục và đào tạo tập trung nâng cao chất lượng giáo dục

Chủ nhật 20/11/2022 05:00

Được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp của các ngành, sự đồng thuận, giúp đỡ của xã hội, cùng với sự nỗ lực của ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), chất lượng GD&ĐT của tỉnh có những bước phát triển tích cực, bền vững.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chúc mừng Trường THPT Chuyên tỉnh nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường.

Tỷ lệ học sinh yếu, kém giảm dần, tỷ lệ học sinh khá, giỏi tăng đáng kể; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp các cấp hằng năm tăng tương đối bền vững. Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm học 2020 - 2021 đạt 96%; năm học 2021 - 2022 tăng lên 97,5%. Số lượng học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng tăng dần trong những năm qua là dấu hiệu của sự chuyển biến tích cực về chất lượng dạy học trong toàn tỉnh. Tỷ lệ huy động học sinh đi học ngày càng tăng; hệ thống mạng lưới trường, lớp phát triển phù hợp với điều kiện của địa phương, đáp ứng được nhu cầu học tập của con em các dân tộc trong tỉnh. Toàn tỉnh có 1.627 phòng cho cấp mầm non với 97,9% là phòng kiên cố và bán kiên cố; 3.003 phòng học cho cấp tiểu học với 97,84% là phòng kiên cố và bán kiên cố; 1.351 phòng học cho cấp THCS với  99,26% là phòng kiên cố và bán kiên cố; nhiều phòng học bộ môn, khối phòng phục vụ học tập và phòng hành chính - quản trị được đầu tư xây dựng; 481 phòng học cho cấp THPT hiện với 100% là phòng kiên cố và bán kiến cố; nhiều trường đầu tư các hạng mục công trình hiện đại như phòng học bộ môn, nhà đa năng. Số phòng học đảm bảo cho việc các trường dạy học một ca, có phòng học để bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, kém tăng cường chất lượng dạy học; việc tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp thuận lợi hơn, góp phần đáng kể vào việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Ngành GD&ĐT triển khai hiệu quả các hoạt động đổi mới giáo dục phù hợp với thực tiễn địa phương; tập trung vào việc đổi mới hình thức tổ chức dạy học, đổi mới thi, kiểm tra, đánh giá các hoạt động giáo dục theo hướng mở, chuyển quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất học sinh; tăng cường tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học, kỹ thuật. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được các cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể xã hội quan tâm. Ngành GD&ĐT tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh chủ trương, kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2020 - 2025, đến tháng 11/2022 có 169 trường đạt chuẩn quốc gia.

Trang thiết bị dạy học được bổ sung hằng năm, một số trường học có phòng học bộ môn, được trang bị thiết bị dạy học hiện đại, bước đầu đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng dạy học được các nhà trường tích cực triển khai thực hiện, vì thế chất lượng dạy học tăng lên đáng kể.
Công tác sách - thư viện trường học được quan tâm chỉ đạo theo chương trình công tác thư viện do Bộ GD&ĐT ban hành. Thư viện nhà trường được bổ sung các loại sách, báo theo sự chỉ đạo của Bộ và Sở GD&ĐT, đảm bảo 100% học sinh, giáo viên đủ sách giáo khoa, sách giáo viên để dạy và học. Ngành GD&ĐT triển khai và phát động các đơn vị xây dựng thư viện đạt theo tiêu chuẩn.  

Các cơ sở GD&ĐT triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 91-KH/TU,  ngày  4/11/2021 của Tỉnh ủy triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về  đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ theo nội dung Chỉ thị số 42-CT/TW tiếp tục được triển khai thực hiện hiệu quả.

Công tác xã hội hóa giáo dục góp phần quan trọng vào việc cải thiện, nâng cấp cơ sở vật chất cho các trường học. Trong những năm qua, nhờ sự ủng hộ, giúp đỡ của các tổ chức, đoàn thể xã hội, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, nhân dân, cha mẹ học sinh đóng góp ngày công lao động, nhiều trường học được cải tạo, xây mới nhà công vụ cho giáo viên, phòng học, nhà vệ sinh, sân chơi; bàn ghế mới, máy vi tính... phục vụ cho các hoạt động giáo dục nhằm không ngừng nâng cao chất lượng công tác dạy học.

Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 được tích cực thực hiện từ tuyên truyền đến việc chuẩn bị về nhân lực, cơ sở vật chất đến lựa chọn sách giáo khoa, biên soạn và thẩm định tài liệu giáo dục địa phương và bồi dưỡng giáo viên. Chất lượng đội ngũ giáo viên được nâng lên, 40,2% giáo viên mầm non, 48,78% giáo viên tiểu học 75,5% giáo viên THCS, 12,7% giáo viên THPT đạt trình độ đào tạo chuẩn trở lên.

Tuy nhiên, để tạo bước chuyển biến mới về chất lượng đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT, ngành GD&ĐT tỉnh còn nhiều khó khăn. Biên chế cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên giao cho ngành còn thiếu so với nhu cầu thực tế, đặc biệt là đối với các bộ môn tiếng Anh, Tin học, Mỹ thuật, Âm nhạc. Do đặc thù tỉnh có nhiều điểm trường lẻ (hơn 800 điểm) với quy mô lớp, học sinh nhỏ và trước bối cảnh triển khai Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018; có nhiều cơ sở giáo dục đặc thù với định mức giáo viên/lớp cao: Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh định mức 2,4 giáo viên/lớp; 12 trường phổ thông dân tộc nội trú huyện định mức 2,2 giáo viên/lớp, 46 trường phổ thông dân tộc bán trú định mức 2,2 giáo viên/lớp, Trường THPT Chuyên tỉnh định mức 3,1 giáo viên/lớp. Cơ sở vật chất, kinh phí đầu tư tuy được cải thiện nhưng chưa đáp ứng so với yêu cầu và chưa tương xứng với quy mô phát triển.

Mặc dù những năm gần đây cơ sở vật chất được đầu tư, nâng cấp, cải thiện, trường lớp được kiên cố hóa bước đầu đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dạy học, song hiện nay, hầu hết các trường học của tỉnh chưa có hoặc chưa đủ phòng học bộ môn, phòng để thiết bị dạy học; đa số các trường còn thiếu sân chơi, bãi tập, đặc biệt là những trường ở vùng sâu, vùng xa nên việc tổ chức các hoạt động tập thể ngoài giờ lên lớp còn khó khăn. Do địa hình đồi núi chia cắt, dân cư phân tán đi lại khó khăn, ở những trường vùng sâu, vùng xa thiếu ký túc xá cho học sinh nên việc huy động học sinh đi học không thuận lợi. Đa số các trường chưa đủ nhà ở cho giáo viên, nhiều thầy, cô giáo phải đi thuê nhà ở, các trường có phân trường, điểm trường, lớp lẻ thiếu nhà ở công vụ, giáo viên phải đi bộ từ trường chính đến phân trường, điểm trường làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của giáo viên và ảnh hưởng đến chất lượng dạy học của các nhà giáo.

Ngành GD&ĐT tỉnh tiếp tục thực hiện tốt việc tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy học bằng việc đầu tư xây dựng trường, lớp theo hướng kiên cố hóa, chuẩn hóa, hiện đại hóa trên cơ sở kinh phí được giao. Phối hợp với nhiều nguồn vốn khác đầu tư xây dựng thư viện, phòng thí nghiệm, phòng học bộ môn, nhà hội đồng, nhà ở giáo viên, nhà ký túc học sinh, sân, vườn, hàng rào, cổng trường, công trình vệ sinh, nước sinh hoạt… Quản lý, khai thác sử dụng hiệu quả thiết bị dạy học đã được trang cấp, đẩy mạnh thực hiện xây dựng trường chuẩn quốc gia. Thực hiện tốt việc bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.

Thạc sĩ Vũ Văn Dương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh